28. december 2012
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih in celovečernih filmskih projektov
Rezultati
28. december 2012
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev
Rezultati
28. december 2012
Redni letni javni razpis za sofinanciranje povečav in transferjev
Rezultati
28. december 2012
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij
Rezultati
16. november 2012
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov
Rezultati
16. november 2012
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma
Rezultati
29. september 2012
Javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2012
Rezultati
31. avgust 2012
Javni razpis za sofinanciranje digitalizacije slovenske kinematografije za leto 2012
Rezultati
24. avgust 2012
Javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji za leto 2012
Rezultati
24. avgust 2012
Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2012
Rezultati
24. avgust 2012
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2011/12
Rezultati
24. avgust 2012
Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji za leto 2012
Rezultati