Pravna obvestila

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.film-center.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije.

Varovanje podatkov

Slovenski filmski center bo z vsemi podatki, zbranimi na straneh http://www.film-center.si razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.

Omejena odgovornost

Slovenski filmski center ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno z uporabo spletnih vsebin, ki se nahajajo na spletnem naslovuhttp://www.film-center.si. Slovenski filmski center lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejene pravice uporabnikov

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.film-center.si za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.