Javni razpisi

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo
09. februar 2018
Rok: 31. december 2018
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov za leto 2018
31. avgust 2018
Rok: 01. oktober 2018
Predvideni rezultati: december 2018
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov za leto 2018
31. avgust 2018
Rok: 01. oktober 2018
Predvideni rezultati: december 2018
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2018/19
21. september 2018
Rok: 22. oktober 2018
Predvideni rezultati: november 2018
2. Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2018
Predviden datum objave: september 2018
Predvideni rezultati: januar 2019

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi