Javni natečaji

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo v letu 2024
19. januar 2024
Rok: 27. september 2024
Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini – 2023 in 2024
02. oktober 2023
Rok: 27. september 2024
Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini – 2023 in 2024
02. oktober 2023
Rok: 27. september 2024
Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji 2024
02. februar 2024
Rok: 04. marec 2024
Prijave na razpis so elektronske. Na spodnji povezavi je dostopna aplikacija za e-prijavo (eJR), navodila za uporabo aplikacije so objavljena zgoraj. V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika svetujemo, da vloge na javni razpis oddate pred zadnjim dnem razpisnega roka. Koristno je, da si pred izpolnjevanjem elektronske prijave pripravite vse obvezne priloge po seznamu obveznih prilog. Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Javni razpis za sofinanciranje slovenskih dokumentarnih filmskih in avdiovizualnih projektov 2024
02. februar 2024
Rok: 11. marec 2024
Prijave na razpis so elektronske. Na spodnji povezavi je dostopna aplikacija za e-prijavo (eJR), navodila za uporabo aplikacije so objavljena zgoraj. V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika svetujemo, da vloge na javni razpis oddate pred zadnjim dnem razpisnega roka. Koristno je, da si pred izpolnjevanjem elektronske prijave pripravite vse obvezne priloge po seznamu obveznih prilog.
Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Javni razpis za sofinanciranje manjšinskih koprodukcij – 2024 / I
02. februar 2024
Rok: 19. marec 2024
Prijave na razpis so elektronske. Na spodnji povezavi je dostopna aplikacija za e-prijavo (eJR), navodila za uporabo aplikacije so objavljena zgoraj. V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika svetujemo, da vloge na javni razpis oddate pred zadnjim dnem razpisnega roka. Koristno je, da si pred izpolnjevanjem elektronske prijave pripravite vse obvezne priloge po seznamu obveznih prilog ter vse priloge priložite v formatu .pdf!
Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Javni razpis za sofinanciranje manjšinskih koprodukcij – 2024 / II
Predviden datum objave razpisa 23. avgust 2024
Javni razpis za sofinanciranje slovenskih animiranih filmskih in avdiovizualnih projektov 2024
Predviden datum objave razpisa 5. april 2024
Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih igranih filmskih in avdiovizualnih projektov 2024
Predviden datum objave razpisa 12. april 2024
Javni razpis za sofinanciranje razvoja slovenskih igranih filmskih projektov 2024
Predviden datum objave razpisa 7. junij 2024
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del študijsko leto 2024/25
Predviden datum objave razpisa 27. oktober 2024

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi