Javni razpisi

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2019
Predviden datum objave: marec 2019
Predvideni rezultati: maj 2019
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev za leto 2019
Predviden datum objave: april 2019
Predvideni rezultati: julij 2019
Redni letni javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2019 ter za čas trajanja študijskega leta
Predviden datum objave: marec 2019
Predvideni rezultati: maj 2019
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov za leto 2019
Predviden datum objave: marec 2019
Predvideni rezultati: junij 2019
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2019
Predviden datum objave: druga polovica marca 2019
Predvideni rezultati: julij 2019
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov za leto 2019
Predviden datum objave: druga polovica marca 2019
Predvideni rezultati: junij 2019
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov za leto 2019
Predviden datum objave: začetek aprila 2019
Predvideni rezultati: julij 2019
Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji za leto 2019
Predviden datum objave: marec 2019
Predvideni rezultati: junij 2019
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov za leto 2019
Predviden datum objave: druga polovica avg. 2019
Predvideni rezultati: december 2019
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2019 / II
Predviden datum objave: začetek septembra 2019
Predvideni rezultati: december 2019
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2019/20
Predviden datum objave: druga polovica septembra 2
Predvideni rezultati: december 2019
Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo za leto 2019
06. februar 2019
Rok: 31. december 2019
Redni letni javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS v tujini za leto 2019
Predviden datum objave: april 2019
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2019
22. marec 2019
Rok: 23. april 2019
Predvideni rezultati: junij/julij 2019

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi