Javni natečaji

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo - 2020
14. februar 2020
Rok: 31. december 2020
Javni poziv za sofinanciranje razvoja filmskih projektov, podprtih s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležen oziroma sodeluje Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije - 2020
14. februar 2020
Rok: 31. december 2020
Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini - 2020
14. februar 2020
Rok: 31. december 2020
Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini - 2020
14. februar 2020
Rok: 31. december 2020
Javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega igranega in dokumentarnega celovečernega filma 2020 na temo 30. letnice neodvisnosti Republike Slovenije
22. september 2020
Rok: 26. oktober 2020
Javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega filma 2020
25. september 2020
Rok: 26. oktober 2020
Javni razpis za sofinanciranje razvoja celovečernih filmskih projektov 2020
Predviden datum objave: 2.10.2020
Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov 2020
Predviden datum objave: 2020
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2020/21
Predviden datum objave: 2020

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi