Javni natečaji

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov za leto 2019
24. december 2019
Rok: 03. februar 2020
Predvideni rezultati: april 2020
Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji za leto 2020
Predviden datum objave: februar
Predvideni rezultati: maj 2020
Redni letni javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2020 in za čas trajanja študijskega leta 2020/2021
Predviden datum objave: februar
Predvideni rezultati: maj 2020
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2020
Predviden datum objave: februar
Predvideni rezultati: junij 2020
Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov – 2020
Predviden datum objave: marec
Predvideni rezultati: julij 2020
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2020
Predviden datum objave: maj
Predvideni rezultati: avgust 2020
Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov 2020
Predviden datum objave: avgust
Predvideni rezultati: december 2020
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov – 2020/II
Predviden datum objave: avgust
Predvideni razultati: januar 2021
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2020/21
Predviden datum objave: september
Predvideni rezultati: december 2020
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov za leto 2020
Predviden datum objave: november
Predvideni rezultati: marec 2021

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi