Javni natečaji

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov za leto 2019
Predviden datum objave: december 2019
Predvideni rezultati: februar 2020
Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo za leto 2019
06. februar 2019
Rok: 31. december 2019
Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini v letu 2019
21. junij 2019
Rok: 31. december 2019
Javni poziv za sofinanciranje razvoja filmskih projektov, podprtih s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležen oziroma sodeluje Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije v letu 2019
12. julij 2019
Rok: 31. december 2019

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi