Javni natečaji

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini – 2022 in 2023
04. november 2022
Rok: 29. september 2023
Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini – 2022 in 2023
04. november 2022
Rok: 29. september 2023
Javni razpis za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji - 2023
30. december 2022
Rok: 31. januar 2023
Prijave na razpis so elektronske. Na spodnji povezavi je dostopna aplikacija za e-prijavo (eJR), navodila za uporabo aplikacije so objavljena zgoraj. V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika svetujemo, da vloge na javni razpis oddate pred zadnjim dnem razpisnega roka. Koristno je, da si pred izpolnjevanjem elektronske prijave pripravite vse obvezne priloge po seznamu obveznih prilog.
Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji - 2023
30. december 2022
Rok: 31. januar 2023
Prijave na razpis so elektronske. Na spodnji povezavi je dostopna aplikacija za e-prijavo (eJR), navodila za uporabo aplikacije so objavljena zgoraj. V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika svetujemo, da vloge na javni razpis oddate pred zadnjim dnem razpisnega roka. Koristno je, da si pred izpolnjevanjem elektronske prijave pripravite vse obvezne priloge po seznamu obveznih prilog.
Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo v letu - 2023
27. januar 2023
Rok: 27. september 2023
Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2023
20. januar 2023
Rok: 27. februar 2023
Prijave na razpis so elektronske. Na spodnji povezavi je dostopna aplikacija za e-prijavo (eJR), navodila za uporabo aplikacije so objavljena zgoraj. V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika svetujemo, da vloge na javni razpis oddate pred zadnjim dnem razpisnega roka. Koristno je, da si pred izpolnjevanjem elektronske prijave pripravite vse obvezne priloge po seznamu obveznih prilog. Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Javni razpis za sofinanciranje slovenskih dokumentarnih filmskih in avdiovizualnih projektov 2023
27. januar 2023
Rok: 20. marec 2023
Prijave na razpis so elektronske. Na spodnji povezavi je dostopna aplikacija za e-prijavo (eJR), navodila za uporabo aplikacije so objavljena zgoraj. V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika svetujemo, da vloge na javni razpis oddate pred zadnjim dnem razpisnega roka. Koristno je, da si pred izpolnjevanjem elektronske prijave pripravite vse obvezne priloge po seznamu obveznih prilog. Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Javni razpis za sofinanciranje manjšinskih koprodukcij 2023 – I.
Predviden datum objave: 3. 2. 2023
Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih igranih filmskih in avdiovizualnih projektov - 2023
Predviden datum objave: marec 2023
Javni razpis za sofinanciranje slovenskih animiranih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2023
Predviden datum objave: april 2023
Javni razpis za sofinanciranje razvoja slovenskih igranih filmskih projektov - 2023
Predviden datum objave: 12. 5. 2023
Javni razpis za sofinanciranje manjšinskih koprodukcij 2023 – II.
Predviden datum objave: 18. 8. 2023
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2023/24
Predviden datum objave: oktober 2023

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi