Javni natečaji

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo za leto 2019
06. februar 2019
Rok: 31. december 2019
Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini v letu 2019
21. junij 2019
Rok: 31. december 2019
Javni poziv za sofinanciranje razvoja filmskih projektov, podprtih s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležen oziroma sodeluje Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije v letu 2019
12. julij 2019
Rok: 31. december 2019
Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2020
02. december 2019
Rok: 13. januar 2020
Predvideni rezultati: marec 2020
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov za leto 2019
Predviden datum objave: december 2019
Predvideni rezultati: april 2020
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov – 2020/I
Predviden datum objave: december 2019
Predvideni rezultati: maj
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih igranih prvencev – 2020
Predviden datum objave: december 2019
Predvideni rezultati: maj
Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji za leto 2020
Predviden datum objave: januar
Predvideni rezultati: april
Redni letni javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2020 in za čas trajanja študijskega leta 2020/2021
Predviden datum objave: januar
Predvideni rezultati: april
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2020
Predviden datum objave: februar
Predvideni rezultati: junij
Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov – 2020
Predviden datum objave: marec
Predvideni rezultati: julij
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2020
Predviden datum objave: maj
Predvideni rezultati: avgust
Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov 2020
Predviden datum objave: avgust
Predvideni rezultati: december
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov – 2020/II
Predviden datum objave: avgust
Predvideni razultati: januar 2021
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2020/21
Predviden datum objave: september
Predvideni rezultati: december
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov za leto 2020
Predviden datum objave: november
Predvideni rezultati: marec 2021

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi