Javni natečaji

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje razvoja slovenskih igranih filmskih projektov - 2022
Predviden datum objave: maj 2022
Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih igranih filmskih in avdiovizualnih projektov - 2022
Predviden datum objave: julij 2022
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2022/23
Predviden datum objave: september 2022
Javni razpis za sofinanciranje slovenskih animiranih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2022
06. maj 2022
Rok: 16. junij 2022
NOVO: uvajamo elektronsko prijavo na razpis, ki zaenkrat predstavlja obvezno prilogo k prijavi na razpis in nadomešča prijavo v digitalni obliki, ki se je doslej oddajala na CD/DVDju ali USB nosilcu. Na spodnji povezavi je dostopna aplikacija za e-prijavo (eJR), navodila za uporabo aplikacije so objavljena zgoraj. V prehodnem obdobju izpolnjen eJR obrazec predstavlja obvezno prilogo, v prihodnje pa bo elektronska prijava preko aplikacije eJR predstavljala edini način oddaje vlog na razpise agencije. Svetujemo vam, da elektronsko prijavo začnete izpolnjevati šele, ko boste imeli pripravljeno celotno papirno vlogo z vsemi obveznimi prilogami.
Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo v letu - 2022
31. december 2021
Rok: 26. september 2022
Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini - 2022
07. januar 2022
Rok: 31. december 2022
Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini – 2022
07. januar 2022
Rok: 31. december 2022
Javni poziv za sofinanciranje razvoja filmskih projektov, podprtih s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležen oziroma sodeluje Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije – 2022
11. februar 2022
Rok: 31. december 2022

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi