Javni razpisi

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2018
Predviden datum objave: december 2017

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi