Javni natečaji

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov 2020
Predviden datum objave: 2021

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi