Javni natečaji

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo v letu - 2021
16. april 2021
Rok: 27. september 2021
Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini 2021
16. april 2021
Rok: 31. december 2021
Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini 2021
16. april 2021
Rok: 31. december 2021
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2021/22
Predviden datum objave: september 2021

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi