Javni natečaji

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini 2021
16. april 2021
Rok: 31. december 2021
Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini 2021
16. april 2021
Rok: 31. december 2021
Javni razpis za sofinanciranje slovenskih dokumentarnih filmskih in avdiovizualnih projektov 2022
Predviden datum objave: marec 2022
Javni razpis za sofinanciranje manjšinskih koprodukcij 2022
Predviden datum objave: marec 2022
Javni razpis za sofinanciranje slovenskih animiranih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2022
Predviden datum objave: april 2022
Javni razpis za sofinanciranje razvoja slovenskih igranih filmskih in avdiovizualnih projektov - 2022
Predviden datum objave: maj 2022
Javni razpis za sofinanciranje slovenskih igranih filmskih in avdiovizualnih projektov - 2022
Predviden datum objave: julij 2022
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2022/23
Predviden datum objave: september 2022

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi