Javni natečaji

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini – 2022 in 2023
04. november 2022
Rok: 29. september 2023
Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini – 2022 in 2023
04. november 2022
Rok: 29. september 2023
Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo v letu - 2023
27. januar 2023
Rok: 27. september 2023
Javni razpis za sofinanciranje manjšinskih koprodukcij 2023 – II.
18. avgust 2023
Rok: 26. september 2023
Prijave na razpis so elektronske. Na spodnji povezavi je dostopna aplikacija za e-prijavo (eJR), navodila za uporabo aplikacije so objavljena zgoraj. V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika svetujemo, da vloge na javni razpis oddate pred zadnjim dnem razpisnega roka. Koristno je, da si pred izpolnjevanjem elektronske prijave pripravite vse obvezne priloge po seznamu obveznih prilog. Priporočamo, da vse priloge oddate v .pdf formatu.
Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2023/24
Predviden datum objave: oktober 2023

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi