Film v Sloveniji

Slovenska profesionalna filmska produkcija se je začela leta 1946 s filmom Na svoji zemlji režiserja Franceta Štiglica. Do leta 1995, ko je bil ustanovljen Filmski sklad RS, predhodnik Slovenskega filmskega centra, je bilo posnetih 130 celovečernih filmov.

Filmski sklad je bil prva tovrstna ustanova na področju bivše Jugoslavije, ko je načrtovanje in sofinanciranje slovenskih filmov prešlo iz Ministrstva za kulturo na neodvisno in strokovno inštitucijo. V teh letih so po evropskem vzoru nosilci filmske produkcije postali neodvisni filmski producenti. Obdobje 1995 - 2015 pomeni tudi preporod slovenskega filma in njegovo vse večje uveljavljanje na zemljevidu svetovnega, še prej pa evropskega filma.