29. november 2013
Redni javni letni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji za leto 2014
Rezultati
15. november 2013
Redni javni letni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih in celovečernih filmskih projektov
Rezultati
15. november 2013
Redni javni letni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev
Rezultati
15. november 2013
Redni javni letni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma
Rezultati
15. november 2013
Redni javni letni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov
Rezultati
15. november 2013
Redni javni letni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov
Rezultati
18. oktober 2013
Redni javni letni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2013/14
Rezultati
23. avgust 2013
Redni javni letni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji
Rezultati
28. maj 2013
Redni javni letni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov
Rezultati
19. april 2013
Javni razpis za sofinanciranje digitalizacije slovenske kinematografije za leto 2013
Rezultati
22. marec 2013
Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2013 ter za čas trajanja študijskega leta 2013/2014
Rezultati
22. marec 2013
Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji za leto 2013
Rezultati
22. marec 2013
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2012/13
Rezultati