Rok Vsebina Rezultati
23. september 2022
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2022/23
Rok: 24. oktober 2022
Prijave na razpis so elektronske. Na spodnji povezavi je dostopna aplikacija za e-prijavo (eJR), navodila za uporabo aplikacije so objavljena zgoraj. V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika svetujemo, da vloge na javni razpis oddate pred zadnjim dnem razpisnega roka. Koristno je, da si pred izpolnjevanjem elektronske prijave pripravite vse obvezne priloge po seznamu obveznih prilog.
Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Rezultati
01. julij 2022
Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih igranih filmskih in avdiovizualnih projektov - 2022
Rok: 08. avgust 2022
Prijave na razpis so elektronske. Na spodnji povezavi je dostopna aplikacija za e-prijavo (eJR), navodila za uporabo aplikacije so objavljena zgoraj. V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika svetujemo, da vloge na javni razpis oddate pred zadnjim dnem razpisnega roka. Koristno je, da si pred izpolnjevanjem elektronske prijave pripravite vse obvezne priloge po seznamu obveznih prilog.
Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Rezultati
30. maj 2022
Javni razpis za sofinanciranje razvoja slovenskih igranih filmskih projektov - 2022
Rok: 12. julij 2022
NOVO: Vloge morajo biti izpolnjene na elektronskem prijavnem obrazcu in morajo vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti oddana na enega izmed načinov, opredeljenih v točkah 10.2 in 10.3. besedila razpisa. V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika prijaviteljem priporočamo, da vloge na javni razpis oddajo pred zadnjim dnem razpisnega roka. Navodila za elektronsko prijavo oziroma uporabo aplikacije so objavljena zgoraj.
Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Rezultati
06. maj 2022
Javni razpis za sofinanciranje slovenskih animiranih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2022
Rok: 16. junij 2022
NOVO: uvajamo elektronsko prijavo na razpis, ki zaenkrat predstavlja obvezno prilogo k prijavi na razpis in nadomešča prijavo v digitalni obliki, ki se je doslej oddajala na CD/DVDju ali USB nosilcu. Na spodnji povezavi je dostopna aplikacija za e-prijavo (eJR), navodila za uporabo aplikacije so objavljena zgoraj. V prehodnem obdobju izpolnjen eJR obrazec predstavlja obvezno prilogo, v prihodnje pa bo elektronska prijava preko aplikacije eJR predstavljala edini način oddaje vlog na razpise agencije. Svetujemo vam, da elektronsko prijavo začnete izpolnjevati šele, ko boste imeli pripravljeno celotno papirno vlogo z vsemi obveznimi prilogami.
Prijavni obrazec je v spletni aplikaciji eJR.
Rezultati
01. april 2022
Javni razpis za sofinanciranje slovenskih dokumentarnih filmskih in avdiovizualnih projektov 2022
Rok: 19. maj 2022
Rezultati
01. april 2022
Javni razpis za sofinanciranje manjšinskih koprodukcij 2022
Rok: 16. maj 2022
Rezultati
04. marec 2022
Javni razpis za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji - 2022
Rok: 04. april 2022
Rezultati
11. februar 2022
Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji - 2022
Rok: 14. marec 2022
Rezultati
11. februar 2022
Javni poziv za sofinanciranje razvoja filmskih projektov, podprtih s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležen oziroma sodeluje Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije – 2022
Rok: 09. junij 2022
Rezultati
07. januar 2022
Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini - 2022
Rok: 03. november 2022
Rezultati
07. januar 2022
Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini – 2022
Rok: 03. november 2022
Rezultati
31. december 2021
Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo v letu - 2022
Rok: 26. september 2022
Rezultati
22. december 2021
Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji - 2022
Rok: 28. februar 2022
Rezultati