09. december 2009
Javno naročilo za izvajanje storitev računovodstva
01. december 2009
Javno naročilo za server, programsko opremo in pomnilniški sistem
01. december 2009
Javno naročilo za mrežno opremo in strežniško opremo
13. oktober 2009
Javno naročilo za nakup programske opreme za uvedbo enotnega informacijskega sistema
28. avgust 2009
Javno naročilo za storitve povezane z izdajanjem in prodajo DVDjev 20ih naslovov slovenskih filmov, katerih nosilec licence je Filmski sklad RS
21. avgust 2009
Javno naročilo za storitve vzdrževanja strojne in programske opreme ter sistemsko podporo
21. april 2009
Popravek besedila javnega poziva za sofinanciranje realizacije projektov
21. april 2009
Popravek besedila javnega poziva za sofinanciranje razvoja projektov