24. december 2010
Javno naročilo za vzdrževanje strojne in programske opreme ter sistemsko podporo naročniku
24. december 2010
Javno naročilo za pisarniški material
06. december 2010
Javno naročilo za pravno svetovanje
24. november 2010
Povpraševanje za notranjo revizijo za leto 2010
15. november 2010
Povpraševanje za revizijo za leto 2010
29. oktober 2010
Objava prostega delovnega mesta
24. junij 2010
Popravki pri javnih razpisih in podaljšan rok oddaje prijav
04. junij 2010
Javni razpis za financiranje povečav in transferjev za leto 2010
04. junij 2010
Javni poziv za financiranje programa realizacije študentskih filmov in študentskih televizijskih del za študijsko leto 2009/2010
03. junij 2010
Javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih in celovečernih igranih filmov za leto 2010
03. junij 2010
Javni razpis za financiranje razvoja filmov na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010
03. junij 2010
Javni razpis za financiranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij za kratkometražne in celovečerne igrane filme za leto 2010
03. junij 2010
Javni razpis za financiranje realizacije slovenskih celovečernih prvencev za področje igranega, dokumentarnega ali animiranega filma za leto 2010
03. junij 2010
Javni razpis za financiranje filmskih festivalov za leto 2010
03. junij 2010
Javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih in celovečernih dokumentarnih filmov za leto 2010
03. junij 2010
Javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih in celovečernih animiranih filmov za leto 2010
03. junij 2010
Javni razpis za financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010
25. maj 2010
Javno naročilo za vzdrževanje spletnih strani Filmskega sklada RS
17. maj 2010
Javni razpis za izbiro izvajalca Festivala slovenskega filma za leto 2010
04. marec 2010
Javno naročilo za storitev izdelave pravilnikov
07. januar 2010
Javno naročilo za nakup pisarniškega materiala za leto 2010