Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSFCJA - javna razprava

12. junij 2015
Ministrstvo za kulturo je na svoji spletni strani objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije.