Napredek v upravljanju sklada Eurimages

11. september 2020
Strasburg, 10. september 2020

9. septembra je odbor ministrov Sveta Evrope odobril reformo Eurimagesa, ki je bila predlagana glede na ugotovitve najnovejše zunanje evalvacije delovanja sklada. S 41 državami članicami in več kot 2000 filmi, podprtimi v 30 letih obstoja, bo Eurimages pomembno spremenil svoje delovanje; izvršni odbor sklada bo po novem sprejemal sprotne odločitve na ravni vsakodnevnega izvrševanja opravil, medtem ko bo upravni odbor odgovoren za opredelitev politike sklada in sprejemanje operativnih pravnih podlag. V postopek ocenjevanja in izbire prijavljenih projektov, ki konkurirajo za podporo, bodo po novem vključeni neodvisni zunanji strokovnjaki filmske industrije.

Reforma, katere natančen postopek izvajanja bo dorečen leta 2021, bo prispevala k večji učinkovitosti in preglednosti delovanja sklada Eurimages, z namenom, da bi bolje izpolnila pričakovanja industrije, ki jo je situacija v povezavi z javnozdravstvenim položajem še posebej močno prizadela.

Od svoje ustanovitve leta 1988 je Eurimages podprl 2117 ko-produkcij v skupni vrednosti 613 milijonov evrov.