Ukrepi Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS za blažitev posledic COVID-19

29. maj 2020
Navedeni ukrepi veljajo do 31. 12. 2020 oziroma v primeru ponovnega pojava epidemije COVID-19, se le-ti smiselno podaljšajo.

SFC uveljavlja ukrepe za blažitev posledic COVID-19 zaradi splošnih ukrepov preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v filmskem in avdiovizualnem sektorju, ki se nanašajo na projekte v teku. Predlagani ukrepi SFC naslavljajo stanje projektov v spremenjenih okoliščinah in zagotavljajo uresničevanje načrtovane izvedbe in tekočega nadaljevanja projektov, ki so bili izbrani v nacionalni filmski program.
Ukrepi se nahajajo v prilogi.

Priloge