Nova direktorica Slovenskega filmskega centra

08. november 2016
Vlada Republike Slovenije je z dnem 1. 12. 2016 imenovala Natašo Bučar za direktorico Slovenskega filmskega centra.

Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, je na podlagi izvedenega javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta direktorja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, s sklepom št. 1 na 5. izredni seji, ki je bila 9. septembra 2016 in za katerega je glasovala potrebna večina svetnikov, predlagal Vladi Republike Slovenije, da za direktorico Slovenskega filmskega centra imenuje gospo Natašo Bučar, rojeno 3. 2. 1975, stanujočo Slomškova 13, Ljubljana, za mandatno obdobje petih let, in sicer od 1. 12. 2016 do vključno 30. 11. 2021.

Vlada Republike Slovenije je na 108. redni seji z dne 3. novembra 2016 izdala Odločbo, s katero s 1. 12. 2016 imenuje gospo Natašo Bučar za direktorico Slovenskega filmskega centra in sprejela sklep, da minister za kulturo z njo sklene pogodbo o zaposlitvi.