Obrazci za izplačila in poročanje ter izjave

Končni obračuni in specifikacije stroškov

Realizacija (tudi prvenci in koprodukcije)

Promocija in distribucija v RS

Razvoj scenarija

Razvoj projekta

Digitalizacija

AV projekti

Denarna povračila

Festivali

Kulturno vzgojni filmski projekti

Organizirana filmska stroka

Izobraževanje v tujini

Promocija v tujini