Vlada sprejela Strategijo razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje

05. december 2016
Vlada RS je na seji 1.12.2016 v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 sprejela Strategijo razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje.

Cilj strategije, ki jo je pripravilo Ministrstvo za kulturo, je zagotoviti dostopnost, sistematičnost in dolgoročnost filmske vzgoje v okviru kurikuluma in učnih načrtov ter v okviru kulturnih ustanov, pri čemer strategija izhaja iz specifičnosti filmskega in avdiovizualnega področja. Posebej opredeljuje filmsko vzgojo in v okviru tega formalne in neformalne oblike vzgoje.

Filmska vzgoja v okviru izvajanja kulturnih programov in projektov izhaja iz že uveljavljenih praks. Priporočila so oblikovana v smeri večletnih razpisov, večje dostopnosti in usposabljanja izvajalcev, pri tem pa se upošteva povezovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov in izvajalcev filmsko-vzgojnih programov in projektov.

Nosilci so ministrstvo za kulturo, ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport, Zavod RS za šolstvo, vzgojno-izobraževalni zavodi, javni zavodi s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti in zlasti Slovenski filmski center ter izvajalci filmsko-vzgojnih programov.

Celoten dokument se nahaja tukaj.