Poziv k obveznemu poročanju o vseh bistvenih spremembah sofinanciranega/ih projekta/ov, ki bodo vplivale na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti

20. maj 2020
Poziv so prejeli vsi izvajalci projektov tudi neposredno po elektronski pošti. Rok za oddajo: 15. junij 2020

Spoštovani,

pozivamo vas, da nas obvestite o vseh bistvenih (vsebinskih, terminskih, finančnih) spremembah, ki so nastale kot posledica ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19 pri projektih, ki so v teku in ki imajo že sklenjene pogodbe s Slovenskim filmskim centrom, javno agencijo RS (v nadaljevanju SFC).

V kolikor je zaradi ukrepov prišlo do sprememb in zamikov se bomo za vsakega od projektov posebej dogovorili za način, kako nadaljevati in dokončati realizacijo projekta.

Prosimo vas, da izpolnjen in podpisan obrazec za vsak projekt posebej pošljete do 15. junija 2020 po e-pošti skrbniku pogodbe in na info@sfc.si. Obrazec »Ocena stanja projekta zaradi vpliva epidemije COVID 19« se nahaja v prilogi.

Pri poročanju o spremembah upoštevajte veljavne priloge k pogodbi (terminski načrt z vsebinskimi aktivnostmi, finančni načrt in predračun). Poročanje o novih, nepredvidenih stroških projekta v tabeli pod točko 4. obrazca »Ocena stanja projekta zaradi vpliva epidemije COVID 19« je informativne narave in ne pomeni zagotovila, da bodo za te namene s strani SFC zagotovljena sredstva.

Pomembno: v primeru, da do zgoraj navedenega roka ne pošljete izpolnjenega obrazca/ov, se bo štelo, da pri izvedbi projekta/ov iz razloga ukrepov ni prišlo do sprememb.

Poziv so prejeli vsi izvajalci projektov tudi neposredno po elektronski pošti.

Priloge