Sklep o spremembi besedil javnih razpisov

02. avgust 2023
2. avgusta 2023 je bil izdan Sklep o spremembi besedil javnih razpisov.

Sklep se nanaša na omogočanje sofinanciranja promocije filmskih projektov v zgodnjejših fazah realizacije projektov.

Besedilo sklepa o spremembi besedil javnih razpisov najdete v priponki.

Priloge