Arhiv: Filmski sklad Slovenije - j.s.

Pred transformacijo v javno agencijo, je osrednja institucija namenjena podpori razvoja in produkcije slovenskega filma v državi, delovala v obliki javnega sklada. Filmski sklad Republike Slovenije je podpiral razvoj in produkcijo celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov.

Poleg podpore razvoja in produkcije, je obsegala dejavnost sklada tudi podporo promocije slovenskega filma v državi in tujini, podporo razvoja reproduktivne kinematografije, vsakoletno organizacijo Festivala slovenskega filma in podeljevanje strokovnih nagrad za področje kinematografije.

Sklad je zbiral predloge za sofinanciranje programov in projektov s področja kinematografije z javnimi natečaji in s tem zagotavljal kontinuirano filmsko proizvodnjo, ki se sofinancira iz državnega proračuna.

Sklad je skrbel tudi za promocijo in tržno eksploatacijo slovenskega filma v državi in tujini, za razvoj scenaristične filmske dejavnosti ter načrtoval in izvajal sodelovanja s tujimi nevladnimi filmskimi asociacijami.

Sklad je skrbel za razvoj reproduktivne kinematografije kot kulturne dejavnosti s tem, da je spremljal stanje kinematografske mreže in izvajal ukrepe za njen skladen razvoj ter spodbujal ponudbo in distribucijo umetniškega filma v Republiki Sloveniji.

Pomembna naloga sklada je bila tudi organizacija Festivala slovenskega filma, podeljevanje strokovnih nagrad za področje kinematografije in podeljevanje nagrade Metoda Badjure za življenjsko delo.Akti in dokumenti

 • Opredelitev ravnanja Filmskega sklada - javnega sklada Republike Slovenije oziroma Slovenskega filmskega centra pri sofinanciranju promocije v tujini in prodaji materialnih pravic v tujini (PDF)
 • Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (PDF)
 • Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA) (PDF)
 • Pravilnik Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (PDF)
 • Pojasnila določil Pravilnika Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (PDF)
 • Splošni pogoji poslovanja - 2010 (PDF)
 • Splošni pogoji poslovanja - akt se uporablja za projekte sprejete v sofinanciranje pred sprejetjem novih Splošnih pogojev poslovanja. (PDF)
 • Srednjeročna programsko poslovna politika Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada za obdobje 2010-2011 (PDF)
 • Poslovnik o delu nadzornega sveta Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada (PDF)
 • Nadomestila za eksploatacijo avdiovizualnih del (PDF)
 • Navodila za sofinanciranje distribucije tujih filmov na področju Republike Slovenije (PDF)
 • Sklep o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada (PDF)
 • Zakon o filmskem skladu RS (PDF)

Navodila o opredelitvi ravnanja Filmskega sklada RS pri sofinanciranju priprave arhivskega gradiva

 • Navodila (PDF)
 • Obrazec (XLS)

Festival slovenskega filma

 • Pravilnik o festivalu slovenskega filma (PDF)
 • Pravilnik o podeljevanju nagrade za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti - nagrada Metoda Badjure in nagrad vesna za vrhunske dosežke na področju kinematografije (PDF)
 • Pravilnik o podeljevanju nagrade občinstva na Festivalu slovenskega filma (PDF)Programi Filmskega sklada

Nacionalni filmski program za leto 2010

 • Nacionalni filmski program (PDF)
 • Priloga Nacionalnega filmskega programa (PDF)
 • Dopolnitev Nacionalnega filmskega programa (PDF)

Poslovni in finančni načrt za leto 2010

 • Poslovni in finančni načrt Filmskega sklada Slovenije, javnega sklada za leto 2010 (PDF)
 • Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta za leto 2010 (PDF)

Priloge:

 • Vsebinski finančni načrt Filmskega sklada za 2010 (sprememba) (PDF)
 • Sprememba finančnega načrta javnega sklada za 2010 s specifikacijo (PDF)
 • Pregled prijavljenih projektov s številom točk, ki omogoča uvrstitev v nacionalni program (PDF)

Letno poročilo 2009

 • Letno poročilo za leto 2009 (PDF)Organi

Organa Filmskega sklada sta Nadzorni svet in uprava, ki jo predstavlja direktor.

Nadzorni svet ima predsednika in največ šest članov. Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj (Vlada Republike Slovenije) za dobo največ petih let, pri čemer imenuje tri člane na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo in enega na predlog ministrstva, pristojnega za finance, ter po enega člana na predlog poklicnih oziroma strokovnih društev ali združenj s področja kinematografije, Filmskega studia Viba film in Radiotelevizije Slovenija.

Upravo sklada predstavlja direktor, ki ga imenuje in razrešuje ustanovitelj, Vlada Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta sklada, ki direktorja izbere z javnim razpisom.

Posvetovalna telesa direktorja sklada so Strokovno programske komisije, ki pripravljajo strokovne podlage za delovanje sklada, oblikujejo strokovna mnenja o zadevah z delovnega prodročja sklada ter pripravljajo strokovna mnenja o vseh prispelih vlogah za sofinanciranje programov in projektov.

Organi Filmskega sklada - pregled

Nadzorni svet

Marjetica Mahne, predsednica
Lea Jagodič Lekočevič, namestnica predsednice
Janez Lombergar
Denis Miklavčič
Janez Pirc
Iztok Polanc
Samo Rugelj

Sklepi nadzornega sveta 2010 (shrani .zip)

 • Sklepi nadzornega sveta (9. izredna seja; 5. 2. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (9. korespondenčna seja, 15. 2. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (15.redna seja, 23. 2. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (10. izredna seja, 1. 3. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (16. redna seja, 5. 3. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (10. korespondenčna seja, 23. 3. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (17. redna seja, 19.4.2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (18. redna seja, 3.5.2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (11. izredna seja, 10.5.2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (12. izredna seja, 21.5.2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (19. redna seja, 2. 6. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (11. korespondenčna seja, 10. 6. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (12. korespondenčna seja, 18. 6. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (20. redna seja, 28.6.2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (21. redna seja, 7.7. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (22. redna seja, 19.7.2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (13. korespondenčna seja, 22. 7. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (13. izredna seja; 19. 8. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (14. korespondenčna seja, 2. 9. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (15. korespondenčna seja, 14. 9. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (23. redna seja, 28.9.2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (14. izredna seja, 12. 10. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (16. korespondenčna seja, 18. 10. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (17. korespondenčna seja, 21. 10. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (24. redna seja, 2.11.2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (18. korespondenčna seja, 11. 11. 2010)
 • Sklepi nadzornega sveta (15. izredna seja, 23. 11. 2010)

Sklepi nadzornega sveta 2009 (shrani .zip)

 • Sklepi nadzornega sveta (Konstitutivna seja; 11. 2. 2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (3. redna seja; 5. 3. 2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (4. redna seja; 9. 3. 2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (5. redna seja; 19.3.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (1. izredna seja; 26. 3. 2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (2. izredna seja; 8. 4. 2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (1. korespondenčna seja; 21. 4. 2009)
 • Slepi nadzornega sveta (6. redna seja, 18.5.2009).
 • Sklepi nadzornega sveta (7. redna seja, 26.5.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (2. korespondenčna seja; 10. 6. 2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (3. izredna seja; 19.6.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (4. izredna seja; 22.6.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (8. redna seja, 6.7.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (3. korespondenčna seja, 22.7.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (9. redna seja, 23.7.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (4. korespondenčna seja, 27.8.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (5. korespondenčna seja, 31.8.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (10. redna seja, 3.9.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (11. redna seja, 14.9.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (5. izredna seja, 28.9.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (13. redna seja, 20.10.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (6. korespondenčna seja, 5.11.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (6. izredna seja, 27.10.2009)
 • Sklepi nadzornega svata (7. korespondenčna seja, 4.12.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (7. izredna seja, 7.12.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (8. izredna seja, 18.12.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (8. korespondenčna seja, 20.12.2009)
 • Sklepi nadzornega sveta (14. redna seja, 28.12.2009)

Sklepi nadzornega sveta 2008 (shrani .zip)

 • Sklepi nadzornega sveta (24. redna seja; 17. 07. 2008)
 • Sklepi nadzornega sveta (22. korespondenčne seje; 04. in 05.08. 2008)
 • Sklepi nadzornega sveta (23. redna seja; 16. 05. 2008)
 • Sklepi nadzornega sveta (24. izredna seja; 25. 04. 2008)
 • Sklepi nadzornega sveta (23. izredna seja; 21. 03. 2008)
 • Sklepi nadzornega sveta (22. izredna seja; 26. 02. 2008)
 • Sklepi nadzornega sveta (21. korespondencna seja; 01. 02. 2008)
 • Sklepi nadzornega sveta (21 izredna seja; 31. 01. 2008)
 • Sklepi nadzornega sveta (20. izredna seja; 18. 01. 2008)

Sklepi nadzornega sveta 2007 (shrani .zip)

 • Sklepi nadzornega sveta (19. izredna seja; 29. 11. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (20. korespondenčna seja; 19. 10. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (18. izredna seja; 05. 10. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (19. korespondenčna seja; 27. 09. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (18. korespondenčna seja; 12. 09. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (17. izredna seja; 07. 09. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (17. korespondenčna seja; 31. 07. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (22. redna seja; 26. 07. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (16. izredna seja; 19. 07. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (15. izredna seja; 10. 07. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (14. izredna seja; 14. 06. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (21. redna seja; 08. 06. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (20. redna seja; 19. 04. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (13. izredna seja; 12. 04. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (19. redna seja; 30. 03. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (16. korespondenčna seja; 23. 03. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (12. izredna seja; 23. 02. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (11. izredna seja; 01. 02. 2007)
 • Sklepi nadzornega sveta (10. izredna seja; 09. 01. 2007)

Sklepi nadzornega sveta 2006 (shrani .zip)

 • Sklepi nadzornega sveta (9. izredna seja; 03. 11. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (8. izredna seja; 27. 10. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (15. korespondenčna seja; 25. 10. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (14. korespondenčna seja; 17. 10. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (18. redna seja; 17. 10. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (17. redna seja; 12. 10. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (7. izredna seja; 26. 09. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (13. korespondenčna seja; 07. 09. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (11. korespondenčna seja; 11. in 12. 07. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (12. korespondenčna seja; 11. 07. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (6. izredna seja; 10. 07. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (10. korespondenčna seja; 07. 07. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (16. redna seja; 14. 06. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (5. izredna seja; 18. 05. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (15. redna seja; 12. 05. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (4. izredna seja; 10. 04. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (9. korespondenčna seja; 02. - 04. 04. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (8. korespondenčna seja; 30. - 31.03.2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (3. izredna seja; 20. 03. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (7. korespondenčna seja; 06. 03. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (6. korespondenčna seja; 03. 03. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (14. redna seja; 28. 02. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (13. redna seja; 09. 02. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (12. redna seja; 03. 02. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (11. redna seja; 27. 01. 2006)
 • Sklepi nadzornega sveta (5. korespondenčna seja; 10. 01. 2006)

Sklepi nadzornega sveta 2005 (shrani .zip)

 • Sklepi nadzornega sveta (2. izredna seja; 28. 12. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (10. redna seja; 16. 12. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (4. korespondenčna seja; 9. - 13. 12. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (9. redna seja; 17. 11. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (8. redna seja; 08. in 14. 11. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (7. redna seja; 02. 11. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (3. korespondenčna seja; 10. in 11. 10. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (6. redna seja; 26. 09. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (2. korespondenčna seja; 02. 09. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (5. redna seja; 29. 08. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (4. redna seja; 03. 08. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (3. redna seja; 04. 07. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (2. redna seja; 16. 06. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (1. izredna seja; 25. 05. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (1. korespondenčna seja; 10. 05. 2005)
 • Sklepi nadzornega sveta (1. redna seja; 06. 05. 2005)

Uprava

Upravo sklada predstavlja direktor, ki ga imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta sklada, ki direktorja izbere z javnim razpisom.

Vlada Republike Slovenije je dne 30.12.2010 za vršilca dolžnosti direktorja Slovenskega filmskga centra, javne agencije RS, imenovala dr. Sama Ruglja.

Strokovno programske komisije

Člane strokovno programskih komisij predlaga direktor Filmskega sklada-javnega sklada, potrjuje pa jih Nadzorni svet.

Filmski sklad v letu 2010 imenuje člane strokovno programskih komisij za naslednje programe:

 • razvoj scenarijev in razvoj filmov: Jože Dolmark, Jaroslav Skrušny in Hanka Kastelicova
 • realizacija igranih filmov in manjšinskih koprodukcij: Mitja Čander, Jože Dolmark in Igor Šmid
 • realizacija dokumentarnih filmov: Vasja Bibič, Hanka Kastelicova in Drago Pečko
 • realizacija animiranih filmov: Zdravko Barišič, Igor Prassel in Špela Štandeker
 • povečave in transferji ter digitalna kinematografija: Aleš Blatnik, Cvetka Flakus in Miha Hočevar

Poleg predvidenih SPK za 5 rednih programov sklada, sklad imenuje še naslednji komisiji:

 • za Festival slovenskega filma: Filip Robar Dorin, Martin Srebotnjak in Petra Seliškar
 • za program drugih festivalov in program realizacije študentskih filmov in študentskih televizijskih del: Tibor Syed Mihelič, Mateja Valentinčič in Neli Vozelj