Denarna povračila

Slovenski filmski center je začel z izvajanjem ukrepa denarnih povračil marca 2017, in sicer na podlagi Javnega poziva za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo.

Višina denarnega povračila znaša do 25 % skupno priznanih stroškov za izvedbo (post)produkcije posameznega projekta, porabljenih na ozemlju Republike Slovenije.