Denarna povračila

Slovenski filmski center je začel z izvajanjem ukrepa denarnih povračil marca 2017, in sicer na podlagi Javnega poziva za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za denarna povračila odobrenim projektom v letu 2019, je 1.000.000 EUR. Višina denarnega povračila znaša do 25 % skupno priznanih stroškov za izvedbo (post)produkcije posameznega projekta, porabljenih na ozemlju Republike Slovenije. Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do konca leta 2019, vlogo pa morajo prijavitelji oddati najmanj 45 dni pred začetkom snemanja v Republiki Sloveniji oziroma produkcije, če gre za animirani film.


  • Poročilo 2018