Filmske ustanove

Slovenski filmski center, javna agencija RS
Miklošičeva 38
SI - 1000 Ljubljana
T: + 386 1 23 43 200
F: + 386 1 23 43 219
E: info@film-center.si
www.film-center.si

Slovenska Kinoteka/Slovenian Cinematheque
Metelkova 2a
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 434 25 10
F: +386 1 434 25 16
E: tajnistvo@kinoteka.si
www.kinoteka.si

Slovenski filmski arhiv/Slovenian Film Archive
Zvezdarska 1
SI-1127 Ljubljana
T: +386 1 241 42 00
F: +386 1 241 42 69
E: ars@gov.si
www.arhiv.gov.si