Filmska vzgoja

V obdobju 2011- 2014 beležimo velik razmah Filmske kulturno vzgojne dejavnosti v Sloveniji.

Vedno bolj bogato dogajanje na tem področju je omogočila nova strategija filmske vzgoje, ki se uvaja z Zakonom o slovenskem filmskem centru, javni agenciji (ZSFCja, 2010). 5. člen Zakona navaja kot dejavnost agencije:

spodbuja razvoj filmske in avdiovizualne kulture, razvoj visokošolskega izobraževanja za umetniške poklice s področja avdiovizualnih dejavnosti in razvoj filmske vzgoje;

Značilnost obstoječe filmsko-vzgojne dejavnosti v Sloveniji je, da je zreducirana na tki. izven-šolsko ali obšolsko dejavnost, to je dejavnost, namenjeno otrokom in mladim. Toda tudi s pomočjo podpore SFC-ja je ta dejavnost v vzponu, je vedno bolj razvejana na vse možne neformalne oblike in zajema vse večje število otrok in mladostnikov. Pomembno je tudi, da podpiramo dostopnost filmsko- vzgojnih programov in prizadevanja, da se filmska vzgoja izvaja po čim več različnih krajih v Sloveniji. Ker gre za neformalne oblike filmske vzgoje, ki niso del rednega (obveznega) učnega načrta osnovnih in srednjih šol, jo praviloma izvajajo kulturne ustanove- javni zavodi in društva.

Zakon določa podporo programom in projektom filmske vzgoje in izobraževanja kot eno osnovnih dejavnosti agencije. Na vsakoletni razpis agencije se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega prava z vsemi vrstami vzgojnih in izobraževalnih programov, tako za otroke in mladostnike kot za odrasle. Agencija podpira programe, namenjene vsem starostnim stopnjam od predšolskih otrok (npr. kinematografski družinski programi ali delavnice animiranega filma za otroke v vrtcih) vse do izobraževalnih programov za odrasle in študijskega programa na akademski stopnji.

Kontakti

Artkinomreža Slovenije
Marija Štalekar
Francetova 5
2380 Slovenj Gradec
M: +386 41 690 756
E: artkinomrezaslovenije@gmail.com
artkinomreza.si/filmska-vzgoja

Center interesnih dejavnosti Ptuj
Mateja Lapuh
Osojnikova cesta 9
2250 Ptuj
M: +386 41 604 778
E: cid@cid.si
www.cid.si

Društvo prijateljev zmernega napredka
Marko Brecelj
Gregorčičeva 4
6000 Koper
M: +386 41 318 245
E: drustvo@dpzn.org

Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta
Katja Koritnik
Tugomirjeva 8
1000 Ljubljana
M: +386 40 242 812
E: katja.koritnik@animateka.si
www.slon.animateka.si

Društvo za razvoj filmske kulture
Rene Puhar
Jurčičeva 4
2000 Maribor
M: +386 40 576 042
E: puhar.rene@gmail.com

Društvo za širjenje filmske kulture KINO!
Maja Krajnc
Na jami 11
1000 Ljubljana
M: +386 40 720 717
E: maja.krajnc001@gmail.com
www.e-kino.si

Društvo zaveznikov mehkega pristanka
Tom Gomizelj
Cesta 4. julija 58
8270 Krško
M: +386 31 276 275
E: luksuz.produkcija@gmail.com
www.luksuz.si

Enimation Društvo za razvoj filmske kulture
Hana Repše
Jurčičeva ulica 4
2000 Maribor
M: +386 41 50 6332
E: hana.repse@gmail.com
enimation.si

Festival Velenje
Ana Godec
Titov trg 4
3320 Velenje
T: +386 3 896 15 27
E: ana.godec@festival-velenje.si

Filmsko društvo Film Factory
Mojca Pernat
Ruška 55
2000 Maribor
M: +386 31 828 043
E: info@filmfactory.si
blog.filmfactory.si

II. Gimnazija Maribor
Gorazd Beranič Senegačnik
Trg Miloša Zidanška 1
2000 Maribor
M: +386 41 796 462
E: gorazd.beranic@druga.si
www.druga.si

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Peter Milovanovič Jarh
Štefanova 5
1000 Ljubljana
T: +386 1 24 20 500
E: peter.jarh@jskd.si
www.jskd.si/film-in-video

Javni zavod Kinodvor
Petra Slatinšek
Kolodvorska 13
1000 Ljubljana
M: +386 30 324 063
E: petra.slatinsek@kinodvor.org
www.kinodvor.org/en/kinobalon

Kosovelov dom Sežana, kulturni center Krasa
Nina Ukmar
Kosovelova 4a
6210 Sežana
M: +386 40 84 83 18
E: info@kosovelovdom.si
www.kosovelovdom.si

Kulturni dom Franca Bernika
Jure Matičič
Ljubljanska 61
1230 Domžale
M: +386 31 322 551
E: jure@kd-domzale.si
www.kd-domzale.si

Mad About Film - filmska platforma za mlade, Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo
Rok Govednik
M: +386 31 353 855
E: rok.govednik@vizo.si
www.madaboutfilm.si

Mitra, društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga
Maja Malus Azhdari
Gregorčičeva 26
2000 Maribor
M: +386 41 498 578
E: maja.malus.azhdari@gmail.com
www.mitra.si

Otok, zavod za razvijanje filmske kulture
Lorena Pavlič
Metelkova 6
1000 Ljubljana
T: +386 1 4318 008
E: info@isolacinema.org
www.isolacinema.org

Pionirski dom-Center za kulturo mladih
Bojan Martinec
Vilharjeva 11
1000 Ljubljana
T: +386 1 23 48 200
E: tajnistvo@pionirski-dom.si
www.pionirski-dom.si

SCCA, zavod za sodobno umetnost Ljubljana
Dušan Dovč
Metelkova 6
1000 Ljubljana
M: +386 51 361 681
E: info@scca-ljubljana.si
www.scca-ljubljana.si

Slavistično društvo Slovenije
Mojca Nidorfer Šiškovič
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
M: +386 31 259 194
E: znam.sds@gmail.com
641.gvs.arnes.si/sds.html

Slovenska filantropija
Uroš Krasnik
Poljanska cesta 12
1000 Ljubljana
M: +386 41 648 358
E: uros.krasnik@filantropija.org
www.filantropija.org

Slovenska kinoteka
Maja Krajnc
Miklošičeva 28
1000 Ljubljana
M: +386 40 720 717
E: maja.krajnc@kinoteka.si
www.kinoteka.si/si/471/o_kino_katedri

Srednja šola za elektrotehniko, Vegova
Miha Peče
Vegova 4
1000 Ljubljana
M: +386 31 480 221
E: miha.pece@t-2.net
www.videomanija.org

Subkulturni azil Maribor
Dušan Hedl
Ljubljanska ulica 4
2000 Maribor
M: +386 41 832 736
E: subazil@hotmail.com
www.ljudmila.org/subkulturni-azil

Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor
Karmen Salmič Kovačič
Gospejna 10
2000 Maribor
M: +386 31 705 471
E: karmen.salmic@um.si
www.ukm.si

Ustanova Silvana Furlana, fundacija za razvoj kulture
Miranda Brataševec
Vipavska cesta 13
5000 Nova Gorica
M: +386 41 642 170
E: usf.fundacija@gmail.com
www.usf.si

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Marija Miketič, Tadej Fink
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj
M: +386 31 377 061
E: info@zik-crnomelj.si
www.zik-crnomelj.eu

Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo
Rok Govednik
Galusovo nabrežje 39
1000 Ljubljana
M: +386 31 353 855
E: rok.govednik@vizo.si
www.vizo.si

ZVVIKS, Zavod za film in avdiovizualno produkcijo
Matija Šturm
Ribniška ulica 27
1000 Ljubljana
M: +386 31 632 162
E: info@zvviks.net
www.zvikks.net