Filmska produkcija

Slovenski filmski center, kot pred njim Filmski sklad RS, sofinancira produkcijo slovenskega filma. Najmanj enkrat letno objavi in izvede razpise za igrane, dokumentarne in animirane filme, prvence, manjšinske koprodukcije in študijske filme.

Od leta 2012 je Slovenski filmski center prevzel tudi sofinanciranje slovenskih avdiovizualnih del, namenjenih zlasti predvajanju v medijih. V prvih treh letih je podprl produkcijo skoraj 50, večinoma srednjemetražnih AV del.

Slovenski filmski center je od začetka delovanja v letu 1995 do 2014 financiral več kot 100 slovenskih celovečernih filmov. Od leta 2000, ko je začel podpirati tudi mednarodne koprodukcije, je sofinanciral tudi 33 celovečernih filmov, kjer so slovenski koproducenti udeleženi z manjšinskim deležem.

V okviru programa podpore filmskemu izobraževanju na univerzitetni ravni agencija vsako šolsko leto razpiše natečaj za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in TV del. Tradicionalno se na razpis prijavi Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (UL AGRFT), pridružila pa se ji je tudi Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici. Na ta način vsako leto omogočimo realizacijo okoli 15 študijskih AV del, ki nastanejo kot del rednega pedagoškega procesa in v slovenski kulturni prostor vsako leto obogatijo z opaženimi in nagrajevanimi umetniškimi presežki nadarjenih študentov.

Filmi, nastali s finančno podporo Slovenskega filmskega centra (in njegovega predhodnika Filmskega sklada RS):