Profesionalna združenja

Art kino mreža Slovenije / Slovenian Art Cinema Association
Jure Matičič
Francetova 5
SI-2380 Slovenj Gradec

Naslov za pošiljanje pošte: AKMS, Kosovelova ulica 4, 6210 Sežana
T: +386 5 731 20 10 (Kosovelov dom Sežana)
E: info@artkinomreza.si
E: artkinomrezaslovenije@gmail.com

Društvo DSP - Društvo avdiovizualnih producentov Slovenije / Association of Audiovisual Producers Slovenia
Andrej Štritof, predsednik
Kersnikova ulica 12
SI-1000 Ljubljana
T: +386 41 672 235
E: davp.informacije@gmail.com

Društvo FPS - Filmski producenti Slovenije / Association of Slovenian Film Producers
Petra Vidmar, predsednica
Metelkova 6
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 439 70 80
F: +386 1 430 35 30
E: info@fps.si

Društvo postprodukcijskih ustvarjalcev - DPPU
Teo Rižnar, predsednik
Kersnikova ulica 12
SI-1000 Ljubljana
E: info@dppu.org

Društvo slovenskega animiranega filma / Slovene Animated Film Association
Tina Smrekar, predsednica
Kersnikova ulica 12
SI - 1000 Ljubljana
M: +386 40 551 985
E: info@dsaf.si
www.dsaf.si

Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (ZDSFU) / The Slovenian Federation of Filmmakers' Guilds
Klemen Dvornik, predsednik
Kersnikova ulica 12
SI-1000 Ljubljana
E: info@zdsfu.si
www.zdsfu.si

Društvo slovenskih režiserjev / Directors Guild of Slovenia
Matevž Luzar, predsednik
Kersnikova ulica 12
SI-1000 Ljubljana
E: info@dsr.si
www.dsr.si

Gospodarsko interesno združenje slovenskih neodvisnih avdio video producentov / Slovenian Independent Audiovisual Producers
Matjaž Žbontar, predsednik
Prečna ulica 6
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 438 22 00
M: +386 31 658 686
E: info@snavp.si

S.K.O.M., Združenje slovenskih filmskih scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske / S.K.O.M., Association of Slovenian Film Production Designers, Costume Designers and Make up Designers
Marko Japelj, predsednik
Završje 27
Podmolnik
SI-1261 Ljubljana - Dobrunje
M: +386 41 530 858
E: info@skom.si
www.skom.si

Združenje filmskih snemalcev Slovenije / Slovene Association of Cinematographers
Darko Herič, predsednik
Kersnikova ulica 12
SI - 1000 Ljubljana
M: +386 30 375 726
E: info@zfs.si
E: darkohe@gmail.com
www.zfs.si

Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev / Actors Guild of Slovenia
Jurij Drevenšek, predsednik
Kersnikova 12
SI - 1000 Ljubljana
E: info@drustvodsi.si
https://drustvodsi.si/