Profesionalna združenja

Art kino mreža Slovenije / Slovenian Art Cinema Association
Nina Ukmar
Francetova 5
SI-2380 Slovenj Gradec

Naslov za pošiljanje pošte: AKMS, Kosovelova ulica 4, 6210 Sežana
T: +386 5 731 20 10 (Kosovelov dom Sežana)
E: info@artkinomreza.si
E: artkinomrezaslovenije@gmail.com

Društvo DSP - Društvo slovenskih producentov / Producers Guild Of Slovenia
Andrej Štritof, predsednik
Stegne 5
SI-1000 Ljubljana
T: +386 31 838 761
E: dsp.informacije@gmail.com

Društvo FPS - Filmski producenti Slovenije / Association of Slovenian Film Producers
Danijel Hočevar, predsednik
Metelkova 6
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 439 70 80
F: +386 1 430 35 30
E: drustvo.fps@gmail.com
E: danijel@vertigo.si

Društvo postprodukcijskih ustvarjalcev - DPPU
Julij Zornik, predsednik
Livarska ulica 12
SI-1000 Ljubljana
E: info@dppu.org

Društvo slovenskega animiranega filma / Slovene Animated Film Association
Matija Šturm
Ribniška 27
SI - 1000 Ljubljana
M: + 386 31 632 162
E: info@dsaf.si
www.dsaf.si

Zveza Društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (ZDSFU) / Alliance of Slovenian Associations of Filmmakers
Klemen Dvornik, predsednik
Miklošičeva cesta 28
SI-1000 Ljubljana
E: info@zdsfu.si

Društvo slovenskih režiserjev / Directors Guild of Slovenia

Urša Menart, predsednica
Miklošičeva cesta 26
SI-1000 Ljubljana
E: info@dsr.si
www.dsr.si

Gospodarsko interesno združenje slovenskih neodvisnih avdio video producentov / Slovenian Independent Audiovisual Producers
Matjaž Žbontar, predsednik
Prečna ulica 6
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 438 22 00
M: +386 31 658 686
E: info@snavp.si

S.K.O.M., Združenje slovenskih filmskih scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske / S.K.O.M., Association of Slovenian Film Production Designers, Costume Designers and Make up Designers
Alenka Nahtigal, predsednica
Završje 27
Podmolnik
SI-1261 Ljubljana - Dobrunje
M: +386 41 530 858
E: info@skom.si
www.skom.si

Združenje filmskih snemalcev Slovenije / Slovene Association of Cinematographers / Associazione Slovena Autori della Fotografia Cinematografica
Jure Černec, predsednik
Fornače 27
SI - 6330 Piran
M: +386 30 622 675
E: info@zfs.si
E: jure.cernec@gmail.com
www.zfs.si