Mediji s področja filma

Filmske revije in časopisi

Na Slovenskem že več desetletij izhajajo specializirane filmske revije in časopisi.

Navajamo le poglavitne revije in časopise:

Ekran, revija za film in televizijo
Izdajatelj: Slovenska kinoteka
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Urednica: Ana Šturm
E: info@ekran.si
www.ekran.si

KINO! Revija za film in filmsko kulturo
Izdajatelj: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!
Na jami 11, 1000 Ljubljana
Odgovorna urednica: Maja Krajnc
E: urednistvo@e-kino.si
www.e-kino.si

STOP - revija za TV, radio, film
Izdajatelj: Delo revije
Dunajska 5, 1000 Ljubljana
Filmski urednik: Miha Brun
E: info@revijastop.si
www.revijastop.si

Kinotečnik, filmski mesečnik Slovenske kinoteke
Izdajatelj: Slovenska kinoteka
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Urednika: Matevž Jerman, Igor Prassel
E: kinotecnik@kinoteka.si
www.kinoteka.si