Programi in poročila

2023

Program dela in letno poročilo za leto 2023

2022

Program dela in letno poročilo za leto 2022

2021

Program dela, letno poročilo in prihodki 2021

2020

Program dela, finančni načrt in letno poročilo 2020

Ministrstvo za kulturo je dne 15. 12. 2021 dalo soglasje k Letnemu poročilu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije za leto 2020.

2019

Program dela, finančni načrt in letno poročilo 2019

2018

Program dela, finančni načrt in letno poročilo 2018

2017

Program dela, finančni načrt in letno poročilo 2017

Ministrstvo za kulturo je dalo soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Slovenskega filmskega centra za leto 2017 z dne 24.3.2017, s sklepom št. 61530-28/2016/58.

2016

Program dela in finančni načrt za leto 2016

Ministrstvo za kulturo je dalo soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Slovenskega filmskega centra za leto 2016 z dne 12.2.2016, s sklepom št. 61530-32/2015/34.


2015

Program dela in finančni načrt za leto 2015

Ministrstvo za kulturo je dalo soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Slovenskega filmskega centra za leto 2015 dne 12. 5. 2015, s sklepom št. 61530-4/2014/60.

Letno poročilo za leto 2014

Ministrstvo za kulturo je dne 2.11.2015 dalo soglasje k Letnemu poročilu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije za leto 2014.

Vlada Republike Slovenije je dne 8. decembra 2015 dala soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, izkazanega v poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2014.


2014

Program dela in finančni načrt za leto 2014

Ministrstvo za kulturo je dalo soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Slovenskega filmskega centra za leto 2014 dne 19. 2. 2014.

Letno poročilo za leto 2013

Ministrstvo za kulturo je dne 11.7.2014 dalo soglasje k Letnemu poročilu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije za leto 2013.


2013

Program dela in finančni načrt za leto 2013

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije dne 5. 3. 2013, s sklepom št. 47601-2/2013/3.

Letno poročilo za leto 2012

Vlada Republike Slovenije še ni dala soglasja k Letnemu poročilu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije za leto 2012.


2012

Program dela in finančni načrt za leto 2012

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Slovneskega filmskega centra, javne agencije Republike slovenije na svoji 25. redni seji dne 2.8.2012, s sklepom št. 47601-18/2012/4.

Letno poročilo 2011

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Letnemu poročilu Slovneskega filmskega centra, javne agencije Republike slovenije za leto 2011 na svoji 25. redni seji dne 2.8.2012, s sklepom št. 47601-20/2012/2.


2011

Program dela in finančni načrt za leto 2011

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembi programa dela in finančnega načrta Slovenskega filmskega centra dne 13.12.2011 s sklepom št. 47601-8/2011/6.

Letno poročilo 2010

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Letnemu poročilu Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za leto 2010 dne 20.12.2011 s sklepom št. 47602-30/2011/3.