Programi in poročila

2018

Program dela in finančni načrt za leto 2018

2017

Program dela in finančni načrt za leto 2017

Ministrstvo za kulturo je dalo soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Slovenskega filmskega centra za leto 2017 z dne 24.3.2017, s sklepom št. 61530-28/2016/58.


2016

Program dela in finančni načrt za leto 2016

Ministrstvo za kulturo je dalo soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Slovenskega filmskega centra za leto 2016 z dne 12.2.2016, s sklepom št. 61530-32/2015/34.


2015

Program dela in finančni načrt za leto 2015

Ministrstvo za kulturo je dalo soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Slovenskega filmskega centra za leto 2015 dne 12. 5. 2015, s sklepom št. 61530-4/2014/60.

Letno poročilo za leto 2014

Ministrstvo za kulturo je dne 2.11.2015 dalo soglasje k Letnemu poročilu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije za leto 2014.

Vlada Republike Slovenije je dne 8. decembra 2015 dala soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, izkazanega v poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2014.


2014

Program dela in finančni načrt za leto 2014

Ministrstvo za kulturo je dalo soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Slovenskega filmskega centra za leto 2014 dne 19. 2. 2014.

Letno poročilo za leto 2013

Ministrstvo za kulturo je dne 11.7.2014 dalo soglasje k Letnemu poročilu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije za leto 2013.


2013

Program dela in finančni načrt za leto 2013

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije dne 5. 3. 2013, s sklepom št. 47601-2/2013/3.

Letno poročilo za leto 2012

Vlada Republike Slovenije še ni dala soglasja k Letnemu poročilu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije za leto 2012.


2012

Program dela in finančni načrt za leto 2012

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Slovneskega filmskega centra, javne agencije Republike slovenije na svoji 25. redni seji dne 2.8.2012, s sklepom št. 47601-18/2012/4.

Letno poročilo 2011

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Letnemu poročilu Slovneskega filmskega centra, javne agencije Republike slovenije za leto 2011 na svoji 25. redni seji dne 2.8.2012, s sklepom št. 47601-20/2012/2.


2011

Program dela in finančni načrt za leto 2011

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembi programa dela in finančnega načrta Slovenskega filmskega centra dne 13.12.2011 s sklepom št. 47601-8/2011/6.

Letno poročilo 2010

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Letnemu poročilu Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za leto 2010 dne 20.12.2011 s sklepom št. 47602-30/2011/3.