Organi

Organa agencije sta svet agencije in direktor oz. direktorica agencije. Agencija ima tudi strokovno programske komisije.

Svet agencije

Svet agencije ima osem članov, ki jih imenuje in razrešuje vlada. Člani sveta so imenovani za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov.

Vlada Republike Slovenije je na 73. redni seji dne 3. 2. 2016 imenovala nove člane sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije:

mag. Stanko Kostanjevec, predstojnik katedre za montažo na AGRFT, iz Strelcev

Živa Emeršič*, diplomirana novinarka, urednica na RTV Slovenija, iz Ljubljane

* Vlada Republike Slovenije je na 127. redni seji dne 23.3.2017 s sklepom razrešila članico sveta Živo Emeršič in z dnem 24.3.2017 imenovala Iztoka Polanca.

Iztok Polanc, univerzitetni diplomirani ekonomist, urednik filmskih programov v Uredništvu tujih oddaj TV Slovenija

Suzana Zirkelbach, diplomirana ekonomistka, vodja komerciale v Filmskem studiu Viba film Ljubljana, iz Novega mesta

Matej Srdinšek- Firm, univerzitetni diplomirani pravnik, vodja pravne in kadrovske službe na Ministrstvu za kulturo, iz Ljubljane

Urša Menart, univerzitetna diplomirana režiserka, samozaposlena v kulturi, iz Ljubljane

Bojan Labović, univerzitetni diplomirani filmski in TV-režiser in scenarist, mag. dokumentarnega ustvarjanja, iz Maribora

Janez Pirc*, diplomirani producent za film, televizijo in radio, neodvisni producent, iz Ljubljane

Igor Kadunc*, diplomirani ekonomist, upokojenec, iz Ljubljane

* Vlada Republike Slovenije je na 34. redni seji dne 6. 6. 2019 s sklepom razrešila člana sveta Igorja Kadunca in Janeza Pirca in z dnem 7. 6. 2019 do prenehanja mandata sveta imenovala Špelo Levičnik Oblak in Dunjo Klemenc, producentka.

Na svoji konstitutivni seji, 11. 2. 2016, so člani sveta za predsednika sveta izvolili Bojana Labovića, za njegovega namestnika pa Janeza Pirca.

Na 37. redni seji sveta dne 23. 7. 2019 so člani sveta do konca mandata za namestnika predsednika sveta izvolili Stanka Kostanjevca.

Svet agencije 2011-2016

16. decembra 2010 je vlada Republike Slovenije, na svoji 112. redni seji, imenovala naslednje člane sveta Slovenskega filmskega centra -javne agencije:

Vilma Štritof
1962, diplomirana dramaturginja, zaposlena na Radiu Slovenija v Uredništvu igranega programa, iz Ljubljane

Matej Zavrl*
1978, diplomirani pravnik, Ministrstvo za kulturo, iz Žabnice

* Vlada Republike Slovenije je na redni seji dne 7.5.2015 s sklepom razrešila člana sveta Mateja Zavrla in imenovala Ivana Ovna.

*Ivan Oven

1959, diplomirani ekonomist, Ministrstvo za kulturo, iz Ljubljane

Igor Šmid
1961, diplomirani režiser in redni profesor na UL AGRFT, iz Ljubljane

Bojan Labović
1961, univerzitetni diplomirani filmski in TV-režiser in scenarist, mag. dokumentarnega ustvarjanja, iz Maribora

Janez Pirc
1961, diplomirani producent za film, televizijo in radio, neodvisni producent, iz Ljubljane

Igor Šterk
1968, diplomirani režiser, samozaposleni v kulturi, iz Ljubljane

Martin Srebotnjak
1972, diplomirani režiser, docent za filmsko režijo na UL AGRFT, iz Ljubljane

Suzana Zirkelbach
1968, diplomirana ekonomistka, vodja komerciale v Filmskem studiu Viba film Ljubljana, iz Novega mesta

Na svoji konstitutivni seji, 10. 2. 2011, so člani sveta za predsednika sveta izvolili g. Igorja Šmida, za njegovega namestnika pa g. Janeza Pirca.


Sklepi sveta


Direktor

Direktorja agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta agencije. Imenovan je na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede svet. Mandat direktorja traja pet let.

Vlada Republike Slovenije je na 108. redni seji z dne 3. novembra 2016 izdala Odločbo, s katero s 1. 12. 2016 imenuje gospo Natašo Bučar za direktorico Slovenskega filmskega centra in sprejela sklep, da minister za kulturo z njo sklene pogodbo o zaposlitvi.


Strokovno programske komisije

Komisije so posvetovalna telesa direktorja, ki dajejo mnenja in ocene k predlogom projektov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti v postopkih razdeljevanja javnih sredstev, predlagajo ukrepe kulturne politike in druge razvojne ukrepe na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter opravljajo druge naloge, predvsem pripravo strokovnih podlag in strokovnih mnenj o zadevah s področja delovanja agencije

Vsaka komisija ima poleg treh članov še največ dva nadomestna člana.

Mandat članov komisij traja eno leto in se lahko ponovi, vendar največ enkrat zaporedoma.


Imenovanja v letu 2019


Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 35. redni seji, dne 9. maja 2019, imenoval člane naslednje strokovno programske komisije:

Komisija za oblikovanje programov avdiovizualnih projektov:

 • Haidy Kancler
 • Blaž Završnik
 • Veronika Aiken Prosenc

Nadomestna članica: Urša Loboda.


Komisija za oblikovanje programov za oblikovanje programov realizacije projektov:

 • Rado Likon
 • Barbara Zemljič
 • Mateja Valentinčič

Nadomestni član: Igor Prassel.


Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 34. redni seji, dne 25. marca 2019, imenoval člane naslednje strokovno programske komisije:

Komisija za promocijo, distribucijo, filmske festivale, projekte filmske stroke ter digitalizacijo kinematografskega predvajanja:

 • Jerca Jerič
 • Jure Matičič
 • Tina Poglajen

Nadomestna člana: Danica Ikovic in Špela Šmid.

Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 36. redni seji, dne 30. maja 2019 namesto Gregorja Janežiča, ki je bila imenovan na 34. redni seji, dne 25. marca 2019, za nadomestno članico imenoval Špelo Šmid.


Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 37. redni seji, dne 23. julija 2019, imenoval člane naslednje strokovno programske komisije:

Komisija za oblikovanje programov manjšinskih koprodukcij in spodbujanja vlaganj v avdiovizualno produkcijo:

 • Polona Petek
 • Miha Hočevar
 • Igor Palčič

Nadomestni član: Simon Tanšek.


Imenovanja v letu 2018


Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 30. redni seji, dne 6. novembra 2018, imenoval člane naslednje strokovno programske komisije:

Komisija za projekte in programe kulturne vzgoje, študijske filme in študijska televizijska dela ter druga izobraževanja:

 • Nina Milošič
 • Matjaž Zajec
 • Urška Đukić

Nadomestna člana: Danica Ikovic in Tomaž Horvat.


Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 8. dopisni seji, dne 3. oktobra 2018, imenoval člane naslednje strokovno programske komisije:

Komisija za oblikovanje programov razvoja projektov in razvoja scenarijev:

 • Klemen Dvornik
 • Vilma Štritof
 • Nejc Gazvoda

Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 32. redni seji, dne 31. januarja 2019, imenoval:

Nadomestno članico: Žanino Mirčevsko.


Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 29. redni seji, dne 28. septembra 2018, imenoval člane naslednje strokovno programske komisije:

Komisija za oblikovanje programov manjšinskih koprodukcij in spodbujanja vlaganj v avdiovizualno produkcijo:

 • Polona Petek
 • Miha Hočevar
 • Igor Palčič

Nadomestni član: Simon Tanšek.


Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 25. redni seji, dne 26. februarja 2018, imenoval člane naslednje strokovno programske komisije:

Komisija za oblikovanje programov realizacije projektov:

 • Lilijana Nedič
 • Rok Biček
 • Rok Sečen

Nadomestna članica: Tina Smrekar


Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 23. redni seji, dne 15. januarja 2018, imenoval člane naslednje strokovno programske komisije:

Komisija za oblikovanje programov avdiovizualnih projektov:

 • Maja Senekovič (Haidy Kancler)
 • Igor Palčič
 • Aleš Pavlin

Nadomestna člana: (Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 27. redni seji, dne 12.6.2018 namesto Aiken Veronike Prosenc, ki je bila imenovana na 23. redni seji, dne 15. januarja 2018, za nadomestna člana imenoval Lilijano Nedič in Borisa Petkoviča)


Imenovanja v letu 2017

Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 6. dopisni seji, dne 17. oktobra 2017, imenoval člane naslednje strokovno programske komisije:

Komisija za projekte in programe kulturne vzgoje, študijske filme in študijska televizijska dela ter druga izobraževanja:

 • Varja Močnik
 • Matjaž Zajec
 • Urška Đukić

Nadomestna člana: Urška Kos in Samo Seničar (Imenovan na 26.redni seji, dne 10.4.2018)


Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 20. redni seji, dne 6. oktobra 2017, imenoval člane naslednje strokovno programske komisije:

Komisija za promocijo, distribucijo, filmske festivale, projekte filmske stroke ter digitalizacijo kinematografskega predvajanja:

 • Ciril Oberstar
 • Urška Kos
 • Tina Poglajen

Nadomestna člana: Samo Seničar (Imenovan na 21. redni seji, dne 6.11.2017) in Danica Ikovic

Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 27. redni seji, dne 12.6.2018 namesto Vlada Škafarja, ki je bil imenovan na 20. redni seji, dne 6. oktobra 2017, za rednega člana imenoval Cirila Oberstarja in Danico Ikovic kot nadomestno članico.


Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 5. dopisni seji, dne 12. septembra 2017, imenoval člane naslednje strokovno programske komisije:

Komisija za oblikovanje programov razvoja projektov in razvoja scenarijev:

 • Klemen Dvornik
 • Vilma Štritof
 • Nejc Gazvoda

Nadomestna članica: Žanina Mirčevska.


Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 19. redni seji, dne 8. septembra 2017, imenoval člane naslednje strokovno programske komisije:

Komisija za oblikovanje programov manjšinskih koprodukcij in spodbujanja vlaganj v avdiovizualno produkcijo:

 • Vlado Bulajić
 • Simon Tanšek
 • Sonja Prosenc

Nadomestni član: Matevž Luzar.


Imenovanja v letu 2016

Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 3. dopisni seji, dne 10. novembra 2016 imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Ocenjevanje filmskih festivalov, programov realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del ter sofinanciranje strokovno interesnih združenj in drugih kulturno vzgojnih filmskih projektov

 • Sabina Briški
 • Sabina Žakelj
 • Vilma Štritof

Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 16. redni seji, dne 18. aprila 2017 kot nadomestnega člana imenoval Cirila Oberstarja.

Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 9. redni seji, dne 12. oktobra 2016 imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Promocija in distribucija ter povečave in transferji filmov:

 • Špela Kožar
 • Samo Seničar
 • Damjan Vinter


Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 2. dopisni seji, dne 15. julija 2016 imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Oblikovanje programov realizacije avdiovizualnih projektov:

 • Matjaž Zajec
 • Maja Malus Azhdari
 • Zemira Alajbegović Pečovnik

Nadomestni član: Boris Palčič

Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 7. redni seji, dne 29. avgusta 2016 imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Oblikovanje programov realizacije projektov:

 • Igor Palčič
 • Radovan Mišič
 • Boris Petkovič

Nadomestna članica: Sonja Prosenc

Oblikovanje programov razvoja projektov in razvoja scenarijev:

 • Žanina Mirčevska
 • Ida Weiss
 • Jaroslav Skrušny

Nadomestni član: Slobodan Maksimović


Komisija za podelitev nagrade Metoda Badjure

V skladu s prvim odstavkom 32. člena Pravilnika o Festivalu slovenskega filma (Uradni list RS, št. 43/11, 60/13 in 45/14) in 2. členom Poslovnika o delu komisije za podelitev nagrade Metoda Badjure za življenjsko delo filmskega ustvarjalca je direktorica Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije s sklepom št. IS 692/17 z dne 07.04.2017 v komisijo za podelitev nagrade Metod Badjura za življenjsko delo filmskega ustvarjalca imenoval naslednje člane:

 • Petra Seliškar
 • Miha Knific
 • Simon Tanšek
 • Ženja Leiler
 • Mako Sajko

Mandat komisije je dve leti in se ne more ponoviti.

Pretekla imenovanja SPK