Strokovno programska komisija - imenovanja v letu 2013

Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 38. redni seji, dne 8. oktobra 2013 imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Člani strokovno programske komisije za oblikovanje programov realizacije:

 • Špela Čadež
 • Gregor Vesel
 • Matjaž Zajec

nadomestni član: Sašo Podgoršek

Člani strokovno programske komisije za oblikovanje programov razvoja projektov in razvoja scenarijev:

 • Amra Bakšić Čamo
 • Živa Emeršič
 • Blaž Lukan

nadomestni član: Klemen Dvornik

Člani strokovno programske komisije za ocenjevanje filmskih festivalov, programov realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del in sofinanciranje strokovno interesnih združenj ter drugih kulturno vzgojnih filmskih projektov:

 • Nataša Bučar
 • Uroš Smasek
 • Jaroslav Skrušny

nadomestna članica: Andreja Kralj

Člani strokovno programske komisije za ocenjevanje projektov digitalizacije slovenske kinematografije:

 • Igor Berginc
 • Jurij Moškon
 • Janko Čretnik

nadomestni član: Rado Likon

Člani strokovno programske komisije za promocijo in distribucijo ter povečave in transferje filmov:

 • Lilijana Nedič
 • Igor Palčič
 • Vasja Bibič