Strokovno programska komisija - imenovanja v letu 2012

Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 23. redni seji, dne 6. junija 2012 imenoval člane treh strokovno programskih komisij:

Člani strokovno programske komisije za oblikovanje programov realizacije:

 • Darko Vinkl
 • Klemen Dvornik
 • Matjaž Zajec

nadomestni član: Sašo Podgoršek

Člani strokovno programske komisije za oblikovanje programov razvoja projektov in razvoja scenarijev:

 • Amra Bakšić Čamo
 • Sašo Podgoršek
 • Urban Vovk

nadomestni član: Klemen Dvornik

Člani strokovno programske komisije za ocenjevanje filmskih festivalov, programov realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del in sofinanciranje strokovno interesnih združenj ter drugih kulturno vzgojnih filmskih projektov:

 • Sabina Žakelj
 • Iztok Polanc
 • Ingrid Kovač

Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 24. redni seji, dne 20. septembra 2012 imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Člani strokovno programske komisije za ocenjevanje projektov digitalizacije slovenske kinematografije:

 • Igor Berginc
 • Jurij Moškon
 • Janko Čretnik

nadomestni član: Rado Likon


Svet Slovenskega filmskega centra je na svoji 25. redni seji, dne 9. novembra 2012 imenoval člane dveh strokovno programskih komisij:

Člani strokovno programske komisije za oblikovanje programov realizacije avdiovizualnih projektov:

 • Špela Standeker
 • Igor Košir
 • Aleš Verbič

nadomestna članica: Ingrid Kovač Brus

Člani strokovno programske komisije za promocijo in distribucijo ter povečave in transferje filmov:

 • Lilijana Nedič
 • Igor Palčič
 • Vasja Bibič