Akti in dokumenti

Zakoni

 • Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (PDF)
 • Sprememba Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije - link
 • Zakon o javnih agencijah (PDF)
 • Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (PDF, neuradno prečiščeno besedilo)
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (PDF)

Pravilniki o izvedbi postopkov in upravičenih stroških

 • Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije ( PDF ) - NOVO - Predstavitev sprememb v PPT!
 • Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb (PDF) - se uporablja za javne razpise objavljene pred 12. 8. 2017.
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (PDF) - se uporablja za javne razpise objavljene pred 12. 8. 2017.
 • Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor avdiovizualnih projektov (PDF) - se uporablja za javne razpise objavljene pred 12. 8. 2017.
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor avdiovizualnih projektov (PDF) - se uporablja za javne razpise objavljene pred 12. 8. 2017.
 • Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (PDF)
 • Sklep o spremembi Pravilnika Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (PDF)
 • Pojasnila k Pravilniku o upravičenih stroških (NOVO)
 • zbirna tabela prevozov


Poziv strokovni javnosti

 • Predlog pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (PDF)
 • Predlog pravilnika Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov in programov ( PDF) - priloga festivalov uvrščenih po kategorijah ( PDF )


Pravilnik o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo

 • Pravilnik o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo (PDF)

Državne pomoči

 • Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči "Spodbujanje filmske produkcije" (PDF)
 • Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči "de minimis" (PDF)
 • Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči "Sofinanciranje projektov za AV medije" (PDF)
 • Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči Spodbujanje vlaganj v AV produkcijo ( PDF )

Tehnični standardi za oddajo materialov

 • Tehnični standardi za oddajo filmskih in AV materialov ( PDF )

Strateški načrt

 • Strateški načrt Slovenskega filmskega centra za obdobje 2015-2019 (PDF)

Poslovniki

 • Poslovnik strokovno programskih komisij Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (PDF)
 • Poslovnik sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (PDF)

Nadomestila

 • Nadomestila za eksploatacijo avdiovizualnih del (PDF)

Tarife

 • Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (PDF)

Strategija razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje

 • Strategija razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje ( PDF )

Festival slovenskega filma

 • Pravilnik o Festivalu slovenskega filma (povezava)
 • Poslovnik o delu komisije za podelitev nagrade Metoda Badjure za življenjsko delo filmskega ustvarjalca (PDF)

Mednarodni akti

 • Sporočilo Komisije o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del (PDF)
 • Evropska konvencija o filmski koprodukciji ( PDF )

Akti, ki se uporabljajo za projekte iz leta 2010

 • Splošni pogoji poslovanja Filmskega sklada RS j.s. - 2010 (PDF)
 • Pravilnik Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada o upravičenih stroških sofinanciranih projektov - 2010 (PDF)

Stališče

 • Stališče sveta Slovenskega filmskega centra – javne agencije Republike Slovenije k Analizi na področju (avdiovizualne) kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012-2015 Ministrstva za kulturo RS (PDF)