Mislimo film, živimo film.

08. november 2019
Na pobudo Slovenskega filmskega centra bo med 11. in 15. novembrom potekal prvi Slovenski teden filma, ki gradi most med šolo in filmskimi ustanovami.

V letu, ko filmska umetnost kot izbirni predmet uradno vstopa v osnovno ter srednjo šolo in ko se poklanjamo stoti obletnici rojstva Franceta Štiglica, se na pobudo Slovenskega filmskega centra, ki od leta 2010 sistematično podpira kakovostne programe filmske vzgoje, vzpostavlja Slovenski teden filma. Ta se bo vsako leto odvil v tednu okrog Štigličevega rojstnega dne, 12. novembra, otrokom in mladostnikom pa bo omogočal, da se posvetijo aktivnostim za spoznavanje filmske kulture in umetnosti v najširšem smislu.

Filmska pismenost je enako bistvena in nepogrešljiva, kot je pismenost v smislu pisane besede

Slovenski teden filma prihaja ob zavedanju, da filmska in avdiovizualna dela predstavljajo najpomembnejšo in najbolj razširjeno sredstvo izražanja in komunikacije v 21. stoletju ter eno ključnih soočanj s poglavitnimi elementi sodobne, vse bolj vizualizirane kulture življenja. Iz tega izhaja potreba po spodbujanju filmske vzgoje kot ključnega dejavnika pri razvijanju filmske pismenosti. Filmska vzgoja mlademu občinstvu ponuja vzgajanje pogleda, občutljivost za gledanje filmov ter ne ponuja enopomenskega pravilnega načina gledanja in mišljenja, ampak odprtost za najrazličnejše možnosti videnja ter tako spodbuja trenutek samorefleksije in kritičnega samozavedanja. Čeprav se v ospredju filmske vzgoje obravnava film kot umetnost, niso nič manj pomembne njegove lastnosti kulturnega objekta, množičnega medija, ekonomske kategorije, tehničnega proizvoda ali sredstva za zabavo in razvedrilo. Slovenski teden filma bo v duhu Strategije razvoja nacionalnega programa filmskega vzgoje omogočil širitev in dostopnost filmsko vzgojnih aktivnosti z ogledi filmov ter utrjevanje poti k vse-nacionalnemu dostopu do filmske vzgoje.

Slovenski teden filma od 11. do 15. novembra 2019 po vsej Sloveniji

V tem tednu bodo filmski ustvarjalci in izvajalci filmske vzgoje z dopoldanskimi obiski v vzgojno-izobraževalnih zavodih omogočili, da bo film zaživel v razredu, s pestrimi zgodnjepopoldanskimi filmskimi dejavnostmi v kinematografih pa, da bodo otroci in mladostniki doživeli tisto pravo filmsko izkušnjo. Film namreč pripomore k oblikovanju estetske občutljivosti in krepi otro­kovo/mladostnikovo socialno medijsko pismenost. Film mladim omogoča, da se identificirajo z raznovrstnimi izkušnjami in srečajo z različnimi pogledi na svet. Predvsem pa vzdrami domišljijo, čustva, umetniško in znanstveno ustvarjalnost ter spodbudi kritično razmišljanje in vrednotenje.

Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev je v sodelovanju z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo ter Filmskim studiem Viba film pripravila 5 kratkih filmov o filmskih poklicih (scenarist, montažer, producent, direktor fotografije in oblikovalec zvoka), ki bodo slovenskim šolam na voljo za ogled v razredu. Poleg teh bo Slovenski filmski center šolam omogočil brezplačen ogled izbranih slovenskih filmov (na različnih nosilcih), z izbiro pa v letu 2019 sledimo poklonu stote obletnice Štiglica.

Novi projekt povezuje in gradi most med šolo in filmskimi ustanovami, predvsem pa skuša prispevati k povečani dostopnosti, sistematičnosti in dolgoročnosti filmske vzgoje tako v vrtcu in šoli, kakor v kulturnih ustanovah; (domači) film in filmsko ustvarjalnost želi približati različnim generacijam po vsej Sloveniji ter spodbuditi več koordiniranih formalnih in neformalnih oblik filmske vzgoje.

Slovenski teden filma nastaja s podporo Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda republike Slovenije za šolstvo ter drugimi izvajalci.

Naj film vzdrami domišljijo, čustva, umetniško in znanstveno ustvarjalnost ter spodbudi kritično razmišljanje in vrednotenje pri naših najmlajših!

Povezane novice