Koraki k razvoju filmske vzgoje

22. december 2020
Spletni regionalni seminar filmske vzgoje v Jugovzhodni Evropi, 26. in 27. januar 2021

Kakšna je situacija na področju filmske vzgoje v jugovzhodni regiji danes? Kako se različne organizacije, nacionalne institucije in agencije soočajo s trenutnimi izzivi? Katere korake lahko naredimo, da (ponovno) zagotovimo kakovosten in široko dostopen filmsko-vzgojni program na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni?

Dvodnevni seminar, ki je del evropskega projekta Film Education: from Framework to Impact, bo združili zaposlene v kinematografih, politične odločevalce, filmske agencije in filmsko-vzgojne delavce v regiji, ki bodo predstavili in skupaj razpravljali o (novih) pristopih:

  • zagotavljanja kakovostne filmske vzgoje za mlada občinstva in omogočanja njene (ponovne) široke dostopnosti,
  • oblikovanja ambicioznih filmsko-vzgojnih programov na podlagi izkušenj iz različnih držav v regiji,
  • gradnje trajnostnih infrastruktur za filmsko vzgojo, ki omogočajo dolgoročni učinek.

Prvi dan bo zasnovan kot regijsko srečanje, posvečeno izmenjavi znanj in izkušenj različnih akterjev na področju filmske vzgoje. Predstavitvi posameznih primerov dobrih praks v regiji bo sledila razprava v delovnih skupinah.

Drugi dan se bomo posvetili oblikovanju dolgoročnih, trajnostnih strategij na različnih ravneh: lokalni, regionalni, nacionalni, mednarodni. Predstavitvi posameznih primerov dobrih praks bo sledila praktična delavnica na temo, kako oblikovati strategijo za razvoj filmske vzgoje.

Celoten program seminarja bo objavljen na spletni strani v ponedeljek, 11. januarja, ko bo odprta tudi registracija za udeležence. Seminar je brezplačen, mesta pa so omejena.

Seminar je del projekta Evropske unije Film Education: from Framework to Impact, ki ga vodi Britanski filmski inštitut s partnerji: Danski filmski inštitut, Vision Kino in Francoska kinoteka.

Nosilca izvedbe seminarja sta Slovenski filmski center in Kinodvor.

Povezane novice