Ženske v filmskem sektorju: vprašanje spola

15. marec 2018
Posvet bo potekal 20. marca ob 15. uri, v klubu Lili Novy Cankarjevega doma v Ljubljani.

Slovenski filmski center, javna agencija RS v okviru 20. Festivala dokumentarnega filma (20. FDF) pripravlja mednarodni posvet z naslovom »Ženske v filmskem sektorju: vprašanje spola«. Posvet bo potekal 20. marca ob 15. uri, v klubu Lili Novy Cankarjevega doma v Ljubljani.

Na evropski ravni je vse pogosteje izpostavljeno vprašanje enakosti spolov v filmskem sektorju. Svet Evrope si od leta 2010 aktivno prizadeva za načelo vključevanja enakosti spolov z raznolikimi pobudami in ozaveščanjem, katerih rezultat so Priporočila o enakosti spolov v avdiovizualnem sektorju, ki jih je septembra 2017 sprejel Svet Ministrov. Svet Evrope  poudarja velik pomen avdiovizualnega sektorja pri medsebojnem povezovanju svobode izražanja in enakosti spolov, saj uresničevanje svobode izražanja spodbuja enakost med spoloma in (kulturno) raznolikost. Filmski, in širše avdiovizualni sektor, v sodobni družbi prevladujočih se vizualnih podob, bistveno vpliva in oblikuje naše zaznave, ideje, reprezentacijo, stališča in vedenje, posledično pa premajhna zastopanost žensk (pred in za kamero) ne more uresničevati kulturne raznolikosti naših predstav, dojemanj in doživljanja. Eurimages, evropski sklad za filmske koprodukcije, je februarja letos na festivalu v Berlinu predstavil Strategijo za enakost spolov v evropskem filmskem sektorju 2018-2020, katere cilj je doseči razmerje 50:50 zastopanosti obeh spolov na področju filma.

Evropskim pobudam so sledile nacionalne pobude, predvsem v okviru filmskih inštitutov, ki enakost spolov naslavljajo v okviru ozaveščanja, spodbud, povečanja vidljivosti filmskih ustvarjalk ter spremljanjem stanja in statističnih podatkov na tem področju. S prvimi ukrepi v smeri enakosti spolov je pričela Švedska v letu 2012 s sprejetjem strategije Švedskega Filmskega Inštituta in pet let kasneje cilj po spolu uravnotežene podeljene podpore za filmsko produkcijo tudi uresničila. Švedski so sledile Avstrija, Belgija, Danska, Španija, Irska, Italija, Norveška, Nizozemska, Poljska in Velika Britanija. Mnoge od teh držav so razvile široko podporo za spremembe javnih politik, vključno z ukrepi.

Slovenski filmski center se aktivneje priključuje evropskim in nacionalnim pobudam za uravnoteženo zastopanost obeh spolov, zato bo v sklopu posveta predstavil izsledke študije »Prisotnost žensk v slovenskem filmskem sektorju: enakost spolov«. Predstavitev bo omogočila vpogled v zastopanost filmskih ustvarjalk/cev po spolu v obdobju 1995-2017 s podrobnejšim vpogledom v obdobje zadnjih šestih let. V sklopu posveta bodo mednarodni gostje Enrico Vannucci, namestnik izvršnega direktorja Eurimages, Susan Newman-Baudais, vodja projektov na Eurimages, Kristina Börjeson, vodja filmske produkcije Švedskega filmskega inštituta in Maja Bogojević, filmska kritičarka, predstavili svoje izsledke, videnja ter dobre prakse iz svojih okolij. V nadaljevanju bodo mednarodni gostje komentirali izsledke raziskave ter skupaj s slovenskimi ustvarjalci skušali odgovoriti na vprašanje kam v smeri uravnoteženega filmskega pogleda se naj razvija slovenski film. Posvetu se bodo s svojimi razmišljanji pridružile tudi slovenske filmske režiserke, med drugim Urša Menart, Sonja Prosenc, Hanna Slak, Maja Weiss in Ida Weiss. Posvet sodi v sklop dogodkov Naši filmi doma, povezoval ga bo Boštjan Narat.

Posvetu sledita premieri dveh filmov, ki sta ju podpisali slovenski avtorici in bosta v okviru 20. FDF na ogled v Slovenski kinoteki in sicer ob 19. uri celovečerni dokumentarni film Maje Weiss My Way 50 – med iskanim in najdenim svetom in ob 21. uri dokumentarni prvenec Ide Weiss Peter vs. Harry.


Posvet bo potekal v angleškem jeziku. Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite do vključno petka 16. marca 2018 na elektronski naslov pr@sfc.si. Zaradi omejenega števila sedežev po 16. marcu žal ne moremo sprejemati potrditev.

Povezane novice