Odprt je prvi Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo

17. marec 2017
Slovenija z uvedbo denarnih povračil za tuje produkcije stopa ob bok ostalim evropskim državam, kjer so tovrstni ukrepi že dobro uveljavljeni.

Vlada Republike Slovenije je oktobra lani z novelo Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji, uvedla ukrep s katerim bo tujim produkcijam, ki se bodo odločile za snemanje v Republiki Sloveniji, Republika Slovenija povrnila do 25 odstotkov vseh na slovenskem ozemlju nastalih upravičenih stroškov. Upravičene stroške in postopek podrobneje določa Pravilnik, ki ga je sprejelo Ministrstvo za kulturo.

Namen poziva je spodbujanje filmske in avdiovizualne produkcije s kulturno vsebino, določene z Nacionalnim programom za kulturo in na le-temu utemeljenim strateškim načrtom ter letnim programom dela in finančnim načrtom Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS.

Možnost črpanja denarnega povračila lahko uveljavljajo pravne in fizične osebe s sedežem v drugi državi članici EU, državi članici EGS ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo in izvršni producent s sedežem v Sloveniji, ki ima sklenjeno pogodbo za izvedbo filma na območju Slovenije s pravno ali fizično osebo s sedežem v drugi državi EU, državni partnerici EGS ali tretji državi, ki ima prav tako registrirano dejavnost za filmsko in televizijsko produkcijo.

Ukrep bo poleg pozitivnih kulturnih učinkov s privabljanjem tujega kapitala omogočil večji dostop do dela, dohodka in izmenjave znanj med filmskimi delavci.

Od vseh gospodarskih panog ob snemanju filmov in drugi AV produkciji pa največ pridobi turizem. Visoko in srednje proračunski filmi na snemalne lokacije za več tednov privabijo nekaj deset ali celo sto člansko ekipo. Vsi ti filmski delavci uporabljajo turistične nastanitvene kapacitete, gostinske in prevozne storitve ter druge spremljajoče storitvene dejavnosti.

Poziv je objavljen tukaj.