Javni razpisi

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji za leto 2017 (Predvideni rezlutati začetek junija)
03. marec 2017
Rok: 03. april 2017
Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo
17. marec 2017
Rok: 15. september 2017
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2017
24. marec 2017
Rok: 24. april 2017
Redni letni javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2017 ter za čas trajanja študijskega leta 2017/2018
Objava predvidoma začetek aprila
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev za leto 2017
Objava predvidoma začetek aprila
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih in srednjemetražnih filmskih projektov za leto 2017
Objava predvidoma začetek aprila
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov za leto 2017
Objava predvidoma začetek maja
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja (pomlad 2017)
Objava predvidoma začetek maja
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov
Objava predvidoma konec julija
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov za leto 2017
Objava predvidoma začetek avgusta
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2017/18
Objava predvidoma začetek septembra

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi