Javni razpisi

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Javni razpisi

Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo
Informacije v angleškem jeziku so dostopne na angleški vstopni strani.
17. marec 2017
Rok: 15. september 2017
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov za leto 2017
07. april 2017
Rok: 08. maj 2017
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev za leto 2017
14. april 2017
Rok: 15. maj 2017
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja (pomlad 2017)
Objava predvidoma začetek maja
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov za leto 2017
Objava predvidoma začetek maja
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov
Objava predvidoma konec julija
Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov za leto 2017
Objava predvidoma začetek avgusta
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2017/18
Objava predvidoma začetek septembra

Pretekli javni razpisi

Kadrovski in ostali razpisi