Promocija Slovenije kot destinacije za filmsko produkcijo

27. september 2022
Sredstva v višini 2,5 milijona evrov so zagotovila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kulturo.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han sta v Piranu obiskala mesto snemanja Netflixove produkcije »The Union«, v katerem igrajo tudi znani igralci, kot so Halle Berry, Mark Wahlberg in J. K. Simmons. Vlada je za izvedbo filmskega projekta v Sloveniji prispevala denarno povračilo v višini 2,5 milijona evrov. Izvedba projekta v Sloveniji bo doprinesla k okvirno 30.000 nočitvam in predvideni porabi več kot 10 milijonov evrov sredstev filmske ekipe za priprave in snemanje pri nas. Pri izvedbi projekta sodeluje več kot 340 slovenskih delavcev.

Sredstva v višini 2,5 milijona evrov so zagotovila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kulturo. Tovrstni projekti so dobra turistična promocija Slovenije in referenca za Slovenijo kot destinacijo za filmska snemanja in posledično tudi destinacijo filmskega turizma.

Minister Matjaž Han je ob tem poudaril: »Dobra filmska produkcija znanih svetovnih medijskih hiš, kot je Netflix, lahko pomembno prispeva h globalni promociji države. Poleg tega pa ima filmska produkcija tudi multiplikativen učinek na domače gospodarstvo in turizem. Doprinese lahko k razvoju tudi manj razvitih regij, ustvarja zaposlitvene priložnosti in razvoj novih kompetenc na različnih področjih. Obenem pa so visokokakovostni mednarodni filmski projekti promocija filmskega turizma v Sloveniji. Zato smo na ministrstvu podprli projekt z enim milijonom evrov, saj verjamemo, da ima sinergijske učinke z ostalimi vlaganji v mednarodno turistično in gospodarsko promocijo države.«

Ministrica Asta Vrečko je ob obisku izpostavila: »Snemanje do sedaj največjega filmskega projekta v Sloveniji pomeni pomemben dogodek tudi za slovensko filmsko industrijo. V tako obsežen projekt so vključene tudi slovenske koproducentske ekipe in veliko število slovenskih delavcev in delavk na področju filma, ki sodelujejo s kolegi in kolegicami iz najrazličnejših držav, saj so takšne velike produkcije tudi vedno mednarodne. To pomeni izjemen prenos znanja, povezav in bogate izkušnje. Na ministrstvu za kulturo si želimo še več možnosti za sodelovanje, hkrati pa tudi izboljšav na tem področju, o čemer smo tudi govorili ob obisku. Prav zaradi spodbujanja različnih povezav, ki so širše od samega področja filma, saj segajo na področje gospodarstva in turizma, smo na vladi namenili temu projektu sofinanciranja tuje produkcije sredstva v višini 2,5 milijona evrov.«

Direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar je ob obisku dejala: »To, da so se producenti tako obsežnega filmskega projekta odločili za snemanje pri nas je potrditev, da imamo v Sloveniji odlične snemalne lokacije, izkušene filmske delavce in vso potrebno infrastrukturo za servisiranje tudi največjih filmskih produkcij na svetu. Veseli me, da je vlada podprla naša prizadevanja v smeri privabljanja tujih investicij na področju filma in s tem prepoznala izjemen, ne samo kulturni, temveč tudi gospodarski pomen avdiovizualnega sektorja.«

Ministra Han in Vrečko ter direktorica Slovenskega filmskega centra Bučarjeva so si v Piranu ogledali glavno snemalno enoto in se srečali z režiserjem Julianom Farinom, izvršno producentko Jennifer Madeloff in člani filmske ekipe.

Na različnih lokacijah v Sloveniji je predvidenih 17 snemalnih dni, večji del snemanja filma poteka v Piranu. Pri pripravi in izvedbi projekta sodeluje več kot 340 slovenskih delavcev, kar je več kot polovica celotne ekipe. Slovenski sodelavci so prisotni v vseh oddelkih (organizacija, produkcija, scenografija, tehnična ekipa, asistenti v sektorjih kostumografije in filmske maske, sektorja slike in zvoka…). Na projektu so angažirani tudi številni “vajenci” v različnih oddelkih filma, vključenih pa je tudi na stotine statistov. Predvideno število vseh sodelujočih slovenskih in tujih filmskih delavcev je 650, z igralci in statisti pa se število povzpne na 1.500.

Produkcija predvideva 30.000 nočitev v hotelih in ostalih prenočitvenih kapacitetah v času priprave in snemanja filma po vsej Sloveniji. Skupna predvidena poraba sredstev za priprave in snemanje v Sloveniji je cca 10 milijonov evrov.

Sistemska krepitev avdiovizualnega ekosistema in načrtno privabljanje avdiovizualnih projektov lahko spodbudi ustvarjanje novih delovnih mest tako v avdiovizualnem sektorju kot tudi v turizmu. Obenem pa lahko pripomore k razvoju malih in srednjih podjetij ter gospodarsko manj razvitih območij. Predvsem pa je pomembna za globalno promocijo Slovenije tako v turističnem kot tudi investicijskem smislu ter prispeva k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. Avdiovizualna industrija primarno ustvarja dela, ki imajo pomembno kulturno vrednost in predstavljajo kulturno dediščino sodobnega časa.

V Sloveniji filmsko produkcijo sistemsko podpira Slovenski filmski center, ki izvaja tudi promocijo Slovenije kot filmske lokacije in skladno z zakonom izvaja ukrep denarnih povračil, ki ustreza vrednosti 25 odstotkov upravičenih stroškov, neposredno porabljenih za produkcijo filmov in avdiovizualnih del na ozemlju Republike Slovenije.