24. Festival slovenskega filma ponovno v Portorožu – novi direktor je režiser Bojan Labović

23. april 2021
Med 11. in 17. oktobrom 2021.

Letošnji 24. Festival slovenskega filma bo ponovno potekal v Portorožu med 11. in 17. oktobrom. Naslednja 3 leta ga bo vodil filmski in televizijski scenarist ter režiser Bojan Labović, ki je ob imenovanju povedal, da: »sta bila prav tradicionalna naklonjenost velikega števila filmskih ustvarjalcev do Portoroža kot festivalske lokacije in pripravljenost tamkajšnje lokalne skupnosti po okrepljenem sodelovanju tista, ki sta privedla do dokončne odločitve.«

Zaradi vsesplošno znanih dogodkov v zvezi s pandemijo COVID 19 in njenega učinka na celotno slovensko filmsko krajino, si je novo vodstvo festivala kot prioritetno nalogo v letu 2021 zadalo ohranitev stabilnosti festivala, njegove dopolnitve in nadgradnje pa v večjem obsegu načrtuje v prihodnjih letih »normalizacije«. Kljub temu, da se izvedba letošnjega praznika slovenskega filma načrtuje v vsem najbolj zaželeni živi obliki na prizoriščih Avditorija Portorož in Razstavišča Monfort, pa se ekipa festivala zaveda, da je treba biti pripravljen tudi na drugačne okoliščine. Zato se bo po besedah novega direktorja paralelno načrtovala tudi hibridna ali, v najbolj skrajnem primeru, spletna izvedba festivala. Vse moči udeleženih v pripravo festivala bodo seveda usmerjene v to, da do slednjega ne pride.  

Labović tudi poudarja, da se bo festival, ob vsesplošnem pritisku komercializacije na filmsko ustvarjalnost in njeno dojemanje, v prihodnje posvetil iskanju uravnoteženega interesa tako iz vidika avtorskega pogleda, strokovne javnosti in občinstva. »S trditvijo, da je občinstvo na prvem mestu, se lahko strinjamo, vendar moramo pri tem ostati previdni, zlasti kadar ne govorimo izključno o razvedrilni komponenti filma. Zato je eden največjih izzivov vsakega festivala, še zlasti nacionalnega, v iskanju povezav med tema dvema različnima pogledoma.«

Po besedah direktorja bo ena najpomembnejših nalog festivala tudi zagotovitev čim večje generacijske in geografske dostopnosti Festivala slovenskega filma občinstvu, kot tudi čim večja mednarodna, zlasti regionalna vpetost festivala. V ta namen se tako načrtuje okrepljeno sodelovanje z Art kino mrežo Slovenije, kot tudi s festivali iz ožje regije (Pula, Motovun, Kino Otok…). Ob upoštevanju trendov razvoja programa s povečano produkcijo dokumentarnih, animiranih in kratkih filmov pa Labović razmišlja tudi o ideji, da si festival v prihodnosti pridobi franšizo z blagovno znamko FSF, ki bi ponudila selekcijo in pregled teh zvrsti filma, na osrednjem portoroškem festivalu pa bi se predstavila nagrajena oziroma posebej izpostavljena dela.

Labović v svoji viziji kot »pilotni« franšizni projekt v prihodnjem obdobju navaja tudi oblikovanje posebne edicije festivala za dokumentarni film, ki bi bil terminsko umeščen pred osrednjim festivalom v Portorožu, ob znanem dejstvu, da je dokumentarna filmska zvrst čedalje bolj prodorna, bi se na ta način lahko dosegla tudi časovno daljša in krajevno obsežnejša prisotnost slovenskega filma v domačem prostoru.

»Naloga festivala ostaja tudi organiziranje strokovnih predavanj in posvetov s področij, ki se izkažejo za pereča in podajajo odgovore na nove strokovne izzive v spremenjeni filmski krajini. V letošnjem letu je to nedvomno nujna prenova filmske zakonodaje in s tem odstiranje vizije položaja in delovanja slovenskega filma v prihodnosti. Ker so obfestivalske dejavnosti čedalje bolj pomembne, je cilj v prihodnosti oblikovati tudi posebno skupino, ki bi skrbela za njegov konceptualni in izvedbeni del, vključno z odprtjem in podelitvijo nagrad,« v svoji viziji še dodaja Labović.

Ob novem vodstvu festivala ima le-ta tudi nov svet, saj je prejšnjemu potekel mandat. Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra, javne agencije, je skladno s pravilnikom Festivala slovenskega filma, imenovala nove člane sveta, ki so: predstavnica Art kino mreže Slovenije Nina Ukmar, režiser Blaž Završnik, igralec Urban Kuntarič, producenta Zoran Dževerdanović in Tomi Matić, predstavnik lokalne skupnosti Matej Knepp ter predsednica sveta Jelka Stergel.

Odprtje festivala bo 11. oktobra, zaključna slovesnost s podelitvijo nagrad pa predvidoma 17. oktobra 2021.  Prijave na festival se bodo odprle v drugi polovici meseca junija 2021.