Koraki k razvoju filmske vzgoje

19. december 2019
Regionalni seminar filmske vzgoje v Srednjevzhodni in Jugovzhodni Evropi. 20.–21. april 2020, Kinodvor, Ljubljana, Slovenija.

Katere korake lahko naredimo, da bi ustvarili kakovosten filmsko-vzgojni program na lokalni ali regionalni ravni? Kakšni so izzivi filmsko-vzgojnih programov danes in kaj je potrebno storiti, da bi filmsko vzgojo vpeljali v vsakodnevno življenje ter izkustvo otrok in mladine v naši regiji? Na seminarju bomo zbrali filmsko-vzgojne delavce, zaposlene v kinematografih, politične odločevalce in filmske agencije v regiji ter predstavili pristope:
- k oblikovanju ambicioznih filmsko-vzgojnih programov na podlagi izkušenj iz različnih držav v regiji;
- h gradnji trajnostnih infrastruktur za filmsko vzgojo, ki omogočajo dolgoročni učinek.

Seminar je del projekta Evropske unije Film Education: from Framework to Impact (ki ga vodi Britanski filmski inštitut, partnerji pa so: Danski filmski inštitut, Vision Kino in Cinémathèque Française in Slovenski filmski center).

Organizatorji: Slovenski filmski center in Kinodvor.


Prvi najavljeni govorci in teme:

Edita Bilaver Galinec je poslovna svetovalka in soustanoviteljica neprofitne organizacije Otroci se srečajo z umetnostjo, ki se ukvarja s programi filmske pismenosti na Hrvaškem, in članica odbora Evropske zveze za otroški film (ECFA). Ima leta izkušenj v korporativnem poslovnem sektorju in na institucionalnem področju; je strokovnjakinja za procese strateškega načrtovanja in oblikovanja razvojnih strategij.

Kako lahko oblikujemo strategije za razvoj filmske vzgoje in ali imamo zanjo skupno vizijo?
Ali imamo v naši regiji skupno vizijo filmske vzgoje in kako lahko korak za korakom razvijemo regionalni skupni podvig? Kakšno znanje in specifične veščine so potrebni za implementacijo dolgoročnih strategij in s kom vse lahko sodelujemo? Filmska vzgoja in dejavnosti za razvoj občinstva so močni načini razvoja AV sektorja in krepitve vključenosti prihodnjih generacij. Z uporabo primernih metodologij za postavitev strategij kulturnega razvoja bodo trenutni predstavniki regij sodelovali na delavnici o opredelitvi skupne vizije in nalog.

Iskanje partnerjev v projektih filmske vzgoje in iskanje finančnih sredstev 
Da bi bila realistična, vsaka strategija potrebuje jasno vizijo ter akcijski in finančni načrt. Kako združiti različne možnosti financiranja, da bi razvili filmsko-vzgojne projekte? Kako vplesti vse glavne in ključne akterje iz vzgojno-izobraževalnega in kulturnega avdiovizualnega sektorja, da bi zagotovili trajne politike in dolgoročno financiranje projektov? Seznanili se boste z možnostmi financiranja na ravni EU oziroma regionalni ravni ter izvedeli, kateri viri in mreže lahko podprejo izmenjavo najboljših praks in stalno izmenjavo informacij za vaše iniciative.

----

Jelka Stergel, profesorica primerjalne književnosti in sociologije, je profesionalno pot začrtala s specializacijo za področje filmske distribucije. Bila je pobudnica in 18 let direktorica Ljubljanskega filmskega festivala. Dela kot vodja mednarodnih odnosov na Slovenskem filmskem centru, od leta 2017 pa vodi Festival slovenskega filma in že 10 let predstavlja Slovenijo v upravnem odboru Eurimages.

Slovenska strategija za filmsko vzgojo 
V letu 2015 se je sestajala strokovna skupina, ki je oblikovala predlog Strategije razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje. Dolgoročni namen predloga strategije je vključitev filmske vzgoje v izobraževalni program ter krepitev izvajanja kulturnih programov in projektov s področja filmske vzgoje. Cilj strategije je s predlaganimi ukrepi zagotoviti dostopnost, sistematičnost in dolgoročnost filmske vzgoje v Sloveniji. V okviru predstavitve bomo preverili pozitivne premike po sprejetju nacionalne strategije.

---

Charlotte Giese je posebna svetovalka na Danskem filmskem inštitutu, kjer je ustanovila oddelek za otroke in mladino ter dala pobude za številne mednarodne partnerske programe. Izvaja tudi strateško svetovanje, trenutno v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Inovacija, dolgoročni učinek ter družbena, kulturna in politična sprememba so njeni ključni motivatorji.

Strateško potovanje – od vizije do razvoja trajnostnega modela za filmsko vzgojo 
Začetna vizija, »naj vsak otrok izkusi, razume in ustvari film«, je vodila do nastanka oddelka in modela. Vse to je bilo mogoče zaradi partnerstev, raziskovanja, vpletenosti uporabnikov, tveganj, proračunov in kazalnikov uspešnosti, pa tudi filmske industrije, ministrstva za kulturo in zakona o filmu.

---

Sanja Jovanović je bila izredna profesorica na področju avdiovizualne produkcije na Fakulteti vizualnih umetnosti Univerze Mediteran Podgorica (2006–2018) in je med ustanovitelji Mednarodnega festivala dolgometražnega dokumentarnega filma Underhillfest. Danes je zaposlena na Filmskem centru Črne gore kot menedžerka za programske politike in načrtovanje, pri tem pa vodi tudi raziskave filmske industrije, na primer: Enakost spolov v črnogorskem filmu; Gledalske navade otrok in najstnikov v Črni Gori; Trendi obiskovanja kinov.

K trajnostni filmsko-vzgojni strategiji 
Sanja Jovanović bo predstavila pregled trenutne situacije v filmski vzgoji v Črni Gori – primere dobrih praks in potrebo po sistematičnih pristopih pri razvoju strategije; rezultate raziskave o gledalskih navadah otrok in najstnikov ter smernice oblikovanja Strategije za filmsko vzgojo (v skladu z Ministrstvom za izobraževanje Črne Gore).

---

Koen Van Daele, ki izvorno prihaja iz Belgije, dela v kulturi od leta 1984. V 90. letih se je preselil v Ljubljano in delal kot kurator pri številnih projektih na področjih filma in umetnosti. Od leta 2008 je programski vodja Kinodvora. Njegove filmske kritike in eseji so bili objavljeni v vrsti revij in časopisov, vključno z Ekranom, AS/Andere Sinema in Musko.

Kinodvor: kino kot filmsko-vzgojni projekt 
Ko je bil Kinodvor leta 2008 znova vzpostavljen kot mestni kino, je bil program za mlada občinstva eden njegovih temeljnih programskih stebrov. Kinodvor je bil zasnovan kot kino za vse generacije, ki želi biti več kot le platno. Trdno verjamemo in delimo idejo, da se filmi lahko v polnosti izrazijo le v dvorani z občinstvom. V tem smislu je ohranjanje obiskovanja kina postalo samo po sebi eden od Kinodvorovih osrednjih filmsko-vzgojnih projektov.

---

Živa Jurančič je študirala kulturologijo na Univerzi v Ljubljani. Na področju kulturne vzgoje dela od leta 2009. Od leta 2013 deluje v okviru Kinodvorovega oddelka za filmsko vzgojo in mlada občinstva. Sodeluje pri Mednarodnem filmskem festivalu Kinotrip – mladi za mlade. V letih 2014 in 2015 je vodila nacionalni filmsko-vzgojni program za Art kino mrežo Slovenije.

Razvoj filmske vzgoje v Sloveniji – pomembni mejniki 
Slovenija ima nacionalni strateški dokument za filmsko vzgojo in dva nova predmeta za film in filmsko vzgojo v osnovnih in srednjih šolah. Živa Jurančič bo predstavila, kateri koraki, ki so vodili k razvoju filmske vzgoje v Sloveniji, so bili narejeni od leta 2008 do danes.

 ---
Barbara Kelbl je magistrirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Od leta 2009 je zaposlena v Kinodvorovem oddelku za filmsko vzgojo in mlada občinstva, kjer se ukvarja s Kinodvorovim programom za šole. V preteklosti je delala kot scenaristka, dramaturginja in avtorica različnih neodvisnih filmskih in televizijskih produkcij.

O odnosu med šolskim sistemom in filmsko vzgojo 
Povezave med šolskim sistemom in kulturnimi ustanovami so del mnogih nacionalnih in lokalnih strategij. Pogledali bomo, kako smo te povezave zgradili v Kinodvoru in kaj potrebujemo, da razvijemo dolgoročna partnerstva z učitelji. Barbara Kelbl bo predstavila primere dobrih praks, od majhnih eksperimentalno usmerjenih projektov do velikih subvencioniranih programov.

 ---
Petra Gajžler se s filmsko-vzgojno pedagogiko poklicno ukvarja od leta 2014, ko je bila zaposlena kot filmsko-vzgojna delavka pri projektu Nacionalni filmsko-vzgojni program v Art kino mreži Slovenije. Izvaja pogovore ob šolskih filmskih projekcijah v Art kino mreži in v Kinodvoru ter piše in ureja pedagoška gradiva ob filmih za otroke in mlade. Vodi petletni projekt AKMS Filmska osnovna šola.

Učenje učiteljev 
Petra Gajžler bo predstavila petletni nacionalni filmsko-vzgojni projekt Art kino mreže Slovenije Filmska osnovna šola, ki je namenjen predvsem šolskim učiteljem. V predstavitvi se bo osredotočila na vsebino usposabljanj in predvsem na učinke projekta in izzive za prihodnost.