Podelitev nagrad IRIS 2018

25. april 2019
Nagrado IRIS za življenjsko delo je prejel direktor fotografije in režiser Karpo Godina.

Združenje filmskih snemalcev Slovenije (ZFS), ki se zavzema za napredek in razvoj snemalskega poklica, za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke in za kontinuiran razvoj in kakovost Slovenske kinematografije, je letos četrtič podelilo strokovne nagrade IRIS za dela, ki so bila premierno prikazana v kino distribuciji, ali televizijskem programu v obdobju od 1. 1. do 31. 12. prejšnjega leta (2018). Za nagrado IRIS so se lahko potegovali direktorice in direktorji fotografije s slovenskim državljanstvom, slovenske narodnosti ali s stalnim bivališčem v Sloveniji za katere ni nujno, da so člani ZFS.

O nagradah so z glasovanjem imeli možnost odločati vsi člani ZFS, glasovalo jih je 13. Glasovanje je potekalo anonimno. Tisti člani ZFS, ki so imeli v katerikoli kategoriji prijavljeno delo, so se za tisto kategorijo vzdržali glasovanja.

Nagrade so bile podeljene v petih kategorijah: Igrani celovečerni film, igrani kratki film, dokumentarni film, študentski film (igrani ali dokumentarni film v študentski produkciji) in televizijska serija. V vseh petih kategorijah je bilo skupno prijavljenih 40 del. V vsaki kategoriji so bili izbrani trije nominiranci in eden od njih je na podelitvi prejel nagrado IRIS. Združenje filmskih snemalcev Slovenije se je soglasno odločilo, da letos podeli tudi nagrade IRIS za življenjsko delo.

Podelitev nagrad na odru Kinoteke je režiral član ZFS, Ven Jemeršić.

Nagrade IRIS za leto 2018, v posameznih kategorijah, so bile podeljene naslednjim direktorjem fotografije:

Za celovečerni igrani film: Zgodovina ljubezni, direktor fotografije Mitja Ličen.

Za kratki igrani film: Poslednji dan Rudolfa Nietscheja, direktor fotografije Marko Brdar.

Za dokumentarni film: Koliko se ljubiš?, direktor fotografije Darko Herič.

Za študentski film: Nežka, direktor fotografije Dejan Ulaga.

Za serijo: Precednik, direktor fotografije Lev Predan Kowarski.

Nagrado IRIS za življenjsko delo je prejel direktor fotografije in režiser Karpo Godina.