Statistični podatki za leto 2014

29. april 2015
Objavljamo rezultate vseh javnih razpisov Slovenskega filmskega centra za leto 2014 ter zbirne podatke o promociji slovenskega filma, mednarodni podpori slovenskim projektom in osnovne podatke o distribuciji in prikazovanju v Sloveniji v lanskem letu.