Program dela in finančni načrt SFC-ja varčevalno naravnan

03. avgust 2012
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije posluje v skladu s finančnim načrtom in programom dela, ki ju sprejme svet agencije v soglasju z vlado.

 

Skupna višina sredstev prejetih od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport znaša 4.586.542 EUR. V ta znesek so vključena tudi paritetna sredstva za izvajanje storitev Media Deska v višini 25.000 EUR.

Finančni načrt za leto 2012 predvideva dva nova razpisa, ki jih do sedaj Slovenski filmski center in pred njim Filmski sklad ni imel:  razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov in razpis za sofinanciranje  digitalizacije kinematografov.

Avdiovizualni razpis je pred tem potekal na Ministrstvu za kulturo, z ustanovitvijo Slovenskega filmskega centra v letu 2011, pa je bilo njegovo izvajanje preneseno na novoimenovano ustanovo. Postavka za avdiovizualni razpis v letu 2012 znaša 700.000 EUR.

S spremembo tehnologije v kinematografih, mora tudi Slovenija poskrbeti za posodobitev  kinematografskega omrežja. Slovenski filmski center bo v letu 2012 prvič izvedel razpis za digitalizacijo kinematografov v višini 52.700 EUR.

Če odštejemo obe novi postavki in sredstva za izvajanje storitev Media Deska, ostaja za filmski program 3.808.842.

Za primerjavo: v letu 2011 je Ministrstvo za filmski program najprej namenilo 5.278.456 EUR, kar pomeni, da je rebalans proračuna na filmskem področju privarčeval za dva (2) celovečerna filma, v primerjavi s pričetkom leta 2011 in obsegom trenutnih dejavnosti pa je znižanje sredstev za več kot 45-odstotno.