Imenovanje slovenske predstavnice v upravni odbora Eurimagesa

05. junij 2012
Jelka Stergel je bila ponovno imenovana za članico upravnega odbora Eurimagesa, za mandat štirih let.

Na zadnji seji Vlade RS  dne 31. 5. 2012 je bila Jelka Stergel imenovana za članico upravnega odbora Eurimagesa (evropski sklad za koprodukcije, distribucijo in prikazovanje evropskih filmski del) za mandat štirih let. Gre za drugi zaporedni mandat v Eurimagesu, kjer imenovani član odbora zastopa interese slovenskih filmskih ustvarjalcev in slovenske kinematografije nasploh.

Vsi zainteresirani se lahko za informacije in pomoč glede prijav obrnete na naslov jelka.stergel@film-center.si.