OBJAVLJENA ŠE DVA JAVNA RAZPISA ZA LETO 2011

29. avgust 2011
V petek, 26.8.2011 sta bila objavljena še dva javna razpisa Slovenskega filmskega centra in sicer javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov in javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke.

Skupno je trenutno odprtih 10 javnih razpisov.  


5. septembra 2011 poteče rok za prijavo naslednjim javnim razpisom:

1. Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali  celovečernih filmskih projektov za leto 2011;

2. Javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev za leto 2011;
3. Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov za leto 2011;
4. Javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov za leto 2011;
5. Javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2011;
6. Javni razpis za sofinanciranje povečav in transferjev za leto 2011;
7. Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji za leto 2011.

 

12. septembra 2011 poteče rok za prijavo javnemu razpisu za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2010/11.

 

26. septembra 2011 pa poteče rok za prijavo projektov oz. programov na

javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2011 in
javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji za leto 2011.