Novi direktor Slovenskega filmskega centra

22. junij 2011
Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, je na podlagi izvedenega javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta direktorja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, s sklepom št.2 na 2. izredni seji, ki je bila 16. in 17. maja 2011 in za katerega je glasovala potrebna večina svetnikov (5), predlagal Vladi Republike Slovenije, da za direktorja Slovenskega filmskega centra imenuje gospoda Jožka Rutarja, rojenega 19. 3. 1970, stanujočega Volarje 4, Tolmin, za mandatno obdobje petih let, in sicer od 1. 7. 2011 do 1. 7. 2016.

Vlada Republike Slovenije je na 137. redni seji z dne 2.junija 2011 izdala Odločbo, s katero s 1.7.2011 imenuje gospoda Jožka Rutarja za direktorja Slovenskega filmskega centra in sprejela sklep, da ministrica za kulturo z njim sklene pogodbo o zaposlitvi.