Imenovani člani sveta Slovenskega filmskega centra

15. december 2010
Vlada je v četrtek, 16.decembra na svoji 112.redni seji imenovala člane Slovenskega filmskega centra -javne agencije.

V svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, se imenujejo naslednji članice in člani:

  • Vilma Štritof, 1962, diplomirana dramaturginja, zaposlena na Radiu Slovenija v Uredništvu igranega programa, iz Ljubljane,
  • Matej Zavrl, 1978, diplomiran pravnik, Ministrstvo za kulturo, iz Žabnice,
  • Igor Šmid, 1961, diplomirani režiser in redni profesor na UL AGRFT, iz Ljubljane,
  • Bojan Labovič, 1961, univerzitetni diplomirani filmski in TV-režiser in scenarist, mag. dokumentarnega ustvarjanja, iz Maribora,
  • Janez Pirc, 1961, diplomirani producent za film, televizijo in radio, neodvisni producent, iz Ljubljane,
  • Igor Šterk, 1968, diplomirani režiser, samozaposleni v kulturi, iz Ljubljane,
  • Martin Srebotnjak, 1972, diplomirani režiser, docent za filmsko režijo na UL AGRFT, iz Ljubljane, in
  • Suzana Zirkelbach, 1968, diplomirana ekonomistka, vodja komerciale v Filmskem studiu Viba film Ljubljana, iz Novega mesta.

V skladu z 12. členom Zakona o javnih agencijah in s 14. členom Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije, je za člana sveta lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
  • je strokovnjak s področja dela oziroma dejavnosti agencije in

• ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.

Člani sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v agenciji, in funkcionarji izvršilne veje oblasti. Člani sveta ne smejo sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi so osebno, poslovno ali kakor koli drugače interesno povezani.

Mandat članov sveta traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja od dneva konstituiranja sveta.