Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije

05. oktober 2010
-

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji 23. septembra 2010 sprejel Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije.

Zakon je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen dne 4.10.2010 in prične veljati petnajsti dan po objavi, razen 17. člena, ki začne veljati 1. januarja 2011 in 16. člena, ki začne veljati 1. januarja 2012.