Poziv strokovni javnosti

30. avgust 2010
Vabilo k posredovanju predlogov za imenovanje strokovne komisije za podelitev nagrade za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti - Metod Badjura in strokovno žirijo 13. Festivala slovenskega filma (v nadaljevanju: 13. FSF) za podelitev nagrad za vrhunske dosežke na področju kinematografije - »vesna«

Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad (v nadaljevanju: Filmski sklad) vabi posameznike, stanovska društva oziroma širšo strokovno javnost k oddaji predlogov za imenovanje 5 članov strokovne komisije za Badjurove nagrade za dobo štirih let in 3-člansko komisijo za nagrade 13. FSF »vesna«. Predlog za člane komisij naj vsebuje:
- navedbo ali se predlaga člana strokovne komisije ali strokovne žirije;
- navedbo kandidata;
- podpisano izjavo kandidata, da s predlogom soglaša;
- življenjepis kandidata in njegove reference;
- pisna utemeljitev predloga;
- navedba predlagatelja.
- Predloge za člane strokovne komisije in žirije lahko posredujete do 6.9.2010 pisno ali po elektronski pošti. Ob tem upoštevajte, da člani strokovne komisije ne morejo kandidirati za nagrado Metoda Badjure, člani strokovne žirije za nagrade vesna pa ne more biti avtor, soavtor, izvajalec ali producent del, ki so prijavljena na 13. FSF.
Izbrane člane komisij bo direktor predlagal v sprejem nadzornemu svetu Filmskega sklada.

FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE - javni sklad
Igor Kadunc
direktor