Javno povabilo k oddaji predloga za prejemnika nagrade Metoda Badjure

24. avgust 2010
Filmski sklad vabi posameznike, stanovska društva oziroma širšo strokovno javnost k oddaji predlogov za prejemnika nagrade Metoda Badjure.

 Za prejemnika nagrade Metoda Badjure je lahko predlagan vsak, ki je najmanj 30 let ustvarjalen oziroma dejaven na filmskem področju v Republiki Sloveniji in ki je s svojo ustvarjalnostjo oziroma dejavnostjo bistveno prispeval k razvoju in prepoznavnosti slovenske filmske kulture in umetnosti.

Upoštevali bomo vse predloge, ki bodo prispeli na naslov Filmski sklad R Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, najkasneje do 10. septembra 2010 do 16.00 ure v zaprti ovojnici s pripisom: »ne odpiraj, predlog za nagrado Metoda Badjure«. Predlog za nagrajenca mora vsebovati:

•-          navedbo kandidata;

•-          podpisano izjavo kandidata, da s predlogom soglaša;

•-          življenjepis kandidata in njegove reference (filmografija/bibliografija in morebitna priporočila);

•-          pisna utemeljitev predloga;

•-          navedba predlagatelja.

Višina nagrade Metoda Badjure znaša 5.000,00 EUR neto. Častni del nagrade predstavlja diploma.

 

Nagrada Metoda Badjure bo podeljena na otvoritveni slovesnosti 13. Festivala slovenskega Filma dne 1.10.2010 v Portorožu.

 

FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE - javni sklad

                                                                                                                                                        Igor Kadunc

                                                                                                                                                  direktor