Javni razpis Filmskega sklada Republike Slovenije-js je zaključen

04. avgust 2010
28.julija je potekel rok za oddajo vlog na javni razpis Filmskega sklada za leto 2010.


Javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih igranih filmov za leto 2010 - 28 vlog

Javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih srednjemeteražnih ali celovečernih dokumentarnih filmov za leto 2010 - 19 vlog

Javni razpis za financiranje realizacije slovenskih celovečernih prvencev za področje igranega, dokumentarnega ali animiranega filma za leto 2010 - 8 vlog

Javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih in celovečernih animiranih filmov za leto 2010 - 10 vlog

Javni razpis za financiranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij za kratkometražne in celovečerne igrane filme za leto 2010 - 14 vlog

Javni razpis za financiranje povečav in transferjev za leto 2010 - 1 vloga

Javni razpis za financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010 - 29 vlog

Javni razpis za financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega celovečernega animiranega filma za leto 2010 - 1 vloga

Javni razpis za financiranje razvoja filmov na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010 - 20 vlog

Javni razpis za financiranje realizacije študentskih filmov in študentskih televizijskih del za študijsko leto 2009/2010 - 14 vlog (2 prijavitelja)

Javni razpis za financiranje filmskih festivalov za leto 2010 - 16 vlog

Skupno število vseh prispelih vlog je 160.