13. festival slovenskega filma

16. julij 2010
-

13. festival slovenskega filma bo tudi letos med 1. in 3. oktobrom 2010 v Portorožu.

Producente pozivamo, da prijavo za svoj film oddajo najpozneje do 9. avgusta. Prijavitelj dela je lahko vsaka fizična oseba s prebivališčem v Republiki Sloveniji in pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje producentske, filmske in video dejavnosti s sedežem v Republiki Sloveniji.

Prijavitelj lahko prijavi delo, ki je bilo realizirano v letu 2009 oziroma 2010 in še ni bilo prikazano na FSF. Prijavitelj prijavi delo s festivalsko prijavnico, ki jo mora v celoti izpolniti in poslati na naslov, naveden na prijavnici in v predpisanem roku. Izjemoma lahko prijavitelj prijavi tudi delo, ki je bilo realizirano prej, a iz objektivnih razlogov na FSF še ni moglo biti prikazano.

Festival sprejema prijave filmskih del nastalih s podporo Filmskega sklada na prepoznavnih nosilcih za profesionalno prikazovanje; filmska ter umetniška in dokumentarna video dela, katerih ni sofinanciral Filmski sklad, pa tudi na drugih prepoznavnih standardih za prikazovanje.

Prijavnica 13. FSF

 

Priloge