Sprememba pri pogojih javnih razpisov in podaljšanje roka prijav

24. junij 2010
-

Obveščamo vas, da se na vse objavljene javne razpise:

-          javni razpis za financiranje realizacije slovenskih celovečernih prvencev za področje igranega, dokumentarnega ali animiranega filma za leto 2010;

-          javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih, in celovečernih animiranih filmov za leto 2010;

-          javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih dokumentarnih filmov za leto 2010;

-          javni razpis za financiranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij za kratkometražne in celovečerne igrane filme za leto 2010;

-          javni razpis za financiranje filmskih festivalov za leto 2010;

-          javni razpis za financiranje razvoja filmov na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010;

-          javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih igranih filmov za leto 2010 ter

-          javni razpis za financiranje povečav in transferjev za leto 2010

lahko prijavijo tudi fizične osebe. Zaradi te spremembe se zamakne rok prijave na navedene javne razpise in sicer do 28.7.2010.

Pri javnem razpisu za financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010 je bila fizičnim osebam omogočena prijava, zato rok prijave za javni razpis za razvoj scenarija za igrane in dokumentarne filme ostaja 12.7.2010.

Pri razvoju scenarija za animirane filme je prišlo do manjšega popravka glede obveznih prilog, zato je rok oddaje prijav za razvoj scenarija animiranih filmov podaljšan do 28.7.2010.

 

Na spodnji povezavi so objavljeni vsi popravki, ki se tičejo aktualnih javnih razpisov.

http://www.film-sklad.si/index.php?module=strani&stranid=26&subop=enRazpis&rID=103