Podaljšanje roka za oddajo vlog pri javnih razpisih

18. junij 2010
-

Obveščamo vas, da je Filmski sklad Republike Slovenije v Uradnem listu št. 49/10 z dne 18.6.2010, objavil podaljšanje roka za oddajo vlog pri naslednjih javnih razpisih:

- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih celovečernih prvencev za področje igranega, dokumentarnega ali animiranega filma za leto 2010;
- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih, in celovečernih animiranih filmov za leto 2010;
- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih dokumentarnih filmov za leto 2010;
- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij za kratkometražne in celovečerne igrane filme za leto 2010;
- javni razpis za financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010;
- javni razpis za financiranje filmskih festivalov za leto 2010;
- javni razpis za financiranje razvoja filmov na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010;
- javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih igranih filmov za leto 2010 ter
- javni razpis za financiranje povečav in transferjev za leto 2010

 Rok oddaje vlog se podaljša do 12.7.2010.